N9

N9

De N9 loopt van knooppunt Kooimeerplein bij Alkmaar naar De Kooy bij Den Helder. De weg is 39 km lang en sluit aan op de A9 en de N99.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.