N61

N61

De N61 loopt van Terneuzen naar Schoondijke en is de belangrijkste verbinding tussen het oosten en westen van Zeeuws-Vlaanderen.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Interessante feiten

De N61 is 27 km lang
  • Vanaf eind 2014 bestaat de N61 uit gescheiden rijbanen voor snel en langzaam verkeer, vrijliggende fietspaden en fietstunnels, parallelwegen en een vangrail op de hoofdrijbaan.
  • De N61 sluit aan op de N62, waar de Westerscheldetunnel onderdeel van is.