Autoweg N57

Autoweg N57

De autoweg N57 loopt van de noordkant van Middelburg (Walcheren) tot de A15/N15 ten westen van Rozenburg (Europoort).

Open ingesloten pagina

Wegwerkzaamheden N57

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Projecten op de N57

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

We renoveren en vervangen tot circa 2030 een groot aantal werken in de provincie Zeeland. De bruggen, tunnels, wegen en sluizen worden hierdoor veiliger en duurzamer.

Feiten over de N57

De N57 is 77 km lang

Nieuws over de N57

Naar al het nieuws