N57

N57

De N57 loopt van de noordkant van Middelburg (Walcheren) tot de A15/N15 ten westen van Rozenburg (Europoort).

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Projecten op de N57

Interessante feiten

De N57 is 77 km lang