N48

N48

De N48 is een autoweg die van knooppunt Hoogeveen naar de N34/N340 bij Ommen loopt.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Interessante feiten

De N48 is 19 km lang
  • Een deel van de N48 bij Ommen is in 2011 overgedragen aan de provincie Overijssel. Vanaf de rotonde Ommerkanaal richting Hoogeveen blijft de N48 een rijksweg.