N44

A44/N44

De A44 is een snelweg en loopt van Burgerveen tot Wassenaar. De N44 is geen snelweg maar een gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 70 km/u. Die ligt Tussen Wassenaar en Den Haag. De A44/N44 verbindt Den Haag via Leiden met de snelweg A4 bij Burgerveen.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Interessante feiten

  • De A44 is de eerste snelweg ter wereld met ledverlichting.
  • De A44/N44 is 28 km lang.

Vraag en antwoord

Hoe hard mag ik op de A44/N44?

Wilt u weten welke maximumsnelheid geldt op de A44/N44? Bekijk dan het dossier Maximumsnelheid snelwegen Nederland.

Zijn er ook spitsstroken op de A44/N44?

Nee, op de A44/N44 zijn geen spitsstroken aangelegd. Bekijk de kaart met spitsstroken.