N33

N33

De N33 loopt van Assen-Zuid via Veendam en Appingedam naar de Eemshaven en is 72 km lang.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Projecten op de N33

Interessante feiten

  • De N33 is een belangrijke weg voor het vrachtverkeer van en naar de Eemshaven.