Autoweg N33

Autoweg N33

De autoweg N33 loopt van Assen-Zuid via Veendam en Appingedam naar de Eemshaven en is 72 km lang.

Wegwerkzaamheden N33

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Projecten op de N33

Feiten over de N33

  • De N33 is een belangrijke weg voor het vrachtverkeer van en naar de Eemshaven.