Autoweg N32

Autoweg N32

De N32 begint bij Wirdum en stopt ten zuiden van Leeuwarden bij knooppunt Werpsterhoek. Hier gaat de weg over in de autoweg N31.

Open ingesloten pagina

Wegwerkzaamheden N32

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Feiten over de N32

  • Studenten hebben langs de N32 bloemen geplant, om te zorgen dat bijensoorten behouden bljiven.

Zie ook