N32

A32/N32

De A32/N32 is 66 km lang en verbindt Meppel via Steenwijk en Heerenveen met Leeuwarden.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Vraag en antwoord

Hoe hard mag ik op de A32/N32?

Wilt u weten welke maximumsnelheid geldt op de A32/N32? Bekijk dan het dossier Maximumsnelheid snelwegen Nederland.

Zijn er ook spitsstroken op de A32/N32?

Nee, op de A32/N32 zijn geen spitsstroken aangelegd. Bekijk de kaart met spitsstroken.