N259

N259

De N259 verbindt de A29 bij Dinteloord met het zuidelijke deel van de A4 bij Bergen op Zoom.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Interessante feiten

De N259 is 12 km lang

  • De N259 fungeert tot maart 2015 als de ontbrekende schakel Dinteloord-Bergen op Zoom in het traject van de A4.
  • Het nieuwe gedeelte van de A4 vermindert de filevorming op de N259 sterk. De autoweg is straks alleen nog open voor bestemmingsverkeer.