Autoweg N200

Autoweg N200

De autoweg N200 loopt vanaf de westkant van Amsterdam richting Haarlem naar het dorp Halfweg.

Open ingesloten pagina

Wegwerkzaamheden N200

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Projecten op de N200

N200: Groot onderhoud

De autoweg N200 tussen Amsterdam A10 West en Halfweg is toe aan groot onderhoud en krijgt gedeeltelijk een nieuwe weginrichting.

Zie ook