Autoweg N14

Autoweg N14

De autoweg N14 is 5 km lang en is onderdeel van de Ring Den Haag. De autoweg verbindt de noordkant van Den Haag met de A4 bij Leidschendam.

Wegwerkzaamheden N14

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Projecten op de N14

Feiten over de N14

5 km
is de N14 lang
  • Bij de eerste planvorming in 1956 zou de N14 een snelweg worden tussen Scheveningen en Rotterdam.