A76

A76

De A76 loopt van het Limburgse Stein via Geleen en Heerlen naar Bocholtz en is 27 km lang. De weg doorkruist Limburg van oost naar west en verbindt België en Duitsland.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Vraag en antwoord

Hoe hard mag ik op de A76?

Wilt u weten welke maximumsnelheid geldt op de A76? Bekijk dan het dossier Maximumsnelheid snelwegen Nederland.

Zijn er ook spitsstroken op de A76?

Ja, op de A76 zijn spitsstroken aangelegd. Bekijk de kaart met spitsstroken.