A73

A73

De A73 loopt van knooppunt Ewijk via Nijmegen en Venray naar Venlo. Vervolgens loopt de weg via knooppunt Zaarderheide en Het Vonderen naar de A2 richting Maastricht.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Interessante feiten

De A73 is 114 km lang

  • De A73 is een belangrijke verbindingsweg tussen Noord- en Midden-Limburg. Daarom wordt deze snelweg de ruggengraat van Limburg genoemd. 
  • Vrachtauto’s die hoger zijn dan 4,1 m mogen niet door de tunnels op de A73. Een automatisch beveiligingssysteem controleert dit. Als een vrachtauto te hoog is, sluit het systeem de tunnel af voor al het verkeer. 
  • De verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten controleert in samenwerking met Rijkswaterstaat en de politie Limburg Noord de hoogte van vrachtwagens en deelt boetes uit aan overtreders.

Vraag en antwoord

Hoe hard mag ik op de A73?

Wilt u weten welke maximumsnelheid geldt op de A73? Bekijk dan het dossier Maximumsnelheid snelwegen Nederland.

Zijn er ook spitsstroken op de A73?

Ja, op de A73 zijn spitsstroken aangelegd. Bekijk de kaart met spitsstroken.

Stuur door