A65

A65/N65

De A65 is de snelweg tussen ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Het traject tussen Vught en Berkel-Enschot is geen snelweg maar een autoweg, de N65.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Interessante feiten

De A65/N65 is 22 km lang
  • De A65/N65 is een van de kortste snelwegen van Noord-Brabant.
  • Op de N65 is de veiligheid en de doorstroming van het verkeer een probleem. Om de situatie te verbeteren, legt Rijkswaterstaat parallelwegen aan. Hierdoor rijdt er minder verkeer over de kruisingen, verminderen de files en verbetert de verkeersveiligheid.

Vraag en antwoord

Hoe hard mag ik op de A65/N65?

Wilt u weten welke maximumsnelheid geldt op de A65/N65? Bekijk dan het dossier Maximumsnelheid snelwegen Nederland.

Zijn er ook spitsstroken op de A65/N65?

Nee, op de A65/N65 zijn geen spitsstroken.