A5

A5

De A5 verbindt de A9 via knooppunt Raasdorp met de A4 via knooppunt De Hoek.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Interessante feiten

De A5 is 14 km lang
  • De A5 is een van de kortste snelwegen van Nederland.
  • De A5 loopt parallel aan de Zwanenburgbaan, een start- en landingsbaan van Schiphol.
  • A5 was in het verleden de naam van de huidige A200, een snelweg tussen Haarlem, Halfweg en Amsterdam.
  • Via de A5 kunnen weggebruikers het drukke knooppunt bij Badhoevedorp vermijden. Dit vermindert de verkeersdrukte op de A4 bij Schiphol.

Vraag en antwoord

Hoe hard mag ik op de A5?

Wilt u weten welke maximumsnelheid geldt op de A5? Bekijk dan het dossier Maximumsnelheid snelwegen Nederland.

Zijn er ook spitsstroken op de A5?

Nee, op de A5 zijn geen spitsstroken aangelegd. Bekijk de kaart met spitsstroken.