A31

A31/N31

De A31/N31 is 67 km lang en loopt vanaf de Afsluitdijk via Harlingen en Leeuwarden naar Drachten. De weg is deels snelweg, deels autoweg.

Wegwerkzaamheden A31/N31

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Snelheid en spitsstroken

Hoe hard mag ik op de A31/N31?

Wilt u weten welke maximumsnelheid geldt op de A31/N31? Bekijk dan het dossier Maximumsnelheid snelwegen Nederland.

Zijn er ook spitsstroken op de A31/N31?

Nee, op de A31/N31 zijn geen spitsstroken aangelegd. Bekijk de kaart met spitsstroken.