xx Vergoeding reinigingskosten voertuig

Vergoeding reinigingskosten voertuig

Was u op donderdag 30 juni of vrijdag 1 juli verkeersdeelnemer op de A28 tussen De Witte Molen en De Punt en is uw auto vuil geworden door opspattend emulsie? Dan kunt u de reinigingskosten declareren. Lees hieronder hoe.

A28: Vergoeding reinigingskosten voertuig

Op de A28 is in de nacht van woensdag 29 juni op donderdag 30 juni een emulsie op het asfalt aangebracht, die het wegdek moest verstevigen. Waarschijnlijk als gevolg van harde regenval en intensief gebruik van de weg op donderdagochtend, hechtte de emulsie helaas niet voldoende aan het asfalt, waardoor verkeersdeelnemers last hadden van opspattend grit dat vastplakte aan de lak van de auto's. 

Was u op donderdag 30 juni of vrijdag 1 juli verkeersdeelnemer op de A28 tussen De Witte Molen en De Punt en is uw auto vuil geworden door opspattend emulsie? Dan kunt u de reinigingskosten declareren. Lees hieronder hoe. Ook geven wij hieronder antwoord op de meest gestelde vragen over de emulsie op de A28.

Verzoek om vergoeding van de reinigingskosten

Komt u in aanmerking voor vergoeding van de reinigingskosten? U kunt via het digitale schadeformulier een verzoek om schadevergoeding indienen.

Meest gestelde vragen

Werkzaamheden op de A28
Op de A28 is in de nacht van woensdag 29 juni op donderdag 30 juni gewerkt op het tracé tussen De Witte Molen en De Punt over een lengte van vier kilometer. Daar is een verstevigingslaag op het asfalt aangebracht. Gebleken is dat de emulsie – waarschijnlijk door de weersomstandigheden – minder goed aan het wegdek hecht dan verwacht. Deze emulsie is niet schadelijk voor de lak. De weg is inmiddels weer schoon. Donderdagavond is de A28 gereinigd waarbij de losliggende emulsie zoveel mogelijk is weggezogen. Vrijdagavond is het losliggende materiaal opnieuw verwijderd. Maandagnacht is de weg opnieuw geveegd. Rijkswaterstaat heeft de werkzaamheden aan de A28 opgeschort totdat er sprake is van stabiel zomerweer.

Wat is die vieze substantie en hoe kan ik mijn voertuig reinigen?
De zwarte substantie die op de voertuigen achter is gebleven is een mengsel van fijn zand en bitumen. De laatste stof is plakkerig en kan moeilijk te verwijderen zijn. Dit vuil hecht niet aan de lak van het voertuig maar zit er echt op, hierdoor is het wel te verwijderen. U kunt uw voertuig (laten) reinigen met een milieuvriendelijke emulgeerbare ontvettingsvloeistof. Wij adviseren u de auto zo spoedig mogelijk schoon te maken. 

Er is dus geen gratis wasbeurt meer bij de stations in Tynaarlo, waar kan ik dan heen?
De actie was een groot succes, maar leidde tot verkeersonveilige situaties op het onderliggende wegennet en de A28. Daarom is voor een andere aanpak gekozen.

Welk merk emulgeerbare ontvettingsvloeistof moet ik gebruiken voor het reinigen van mijn voertuig?
Omdat wij geen bedrijven mogen bevoordelen geven wij geen merknamen door. Het moet in ieder geval een milieuvriendelijke emulgeerbare ontvettingsvloeistof zijn.

Wat moet ik doen als mijn voertuig niet schoon wordt?
Als u vindt dat uw auto niet voldoende gereinigd is, dan kunt u de hulp van een professioneel autopoetsbedrijf inroepen. Ook hiervoor geldt dat u een verzoek om schadevergoeding kunt indienen bij het schadeloket. U dient aannemelijk te maken dat u over de A28 heeft gereden, de rekening meesturen en u moet foto’s van voor en na de behandeling bijvoegen.

Hoe verhaal ik mijn schade?
U kan via de reguliere wijze een schadeclaim indienen bij Rijkswaterstaat. Binnen 4 weken krijgt u een reactie. Bij het indienen van een schadeclaim dient een schaderapport of een bonnetje van de carwash meegestuurd te worden. Daarnaast moeten er ook foto’s van de bevuilde auto meegestuurd worden, het kenteken moet zichtbaar zijn op de foto. Meeús behandelt de schadeclaims namens de verzekeraars.

Hoe bewijs ik dat ik over de A28 gereden heb?
Dat kan op verschillende manieren; Bijvoorbeeld: een getuigenverklaring, verklaring van werkgever van woon-werk verkeer, of indien u op bezoek was bij vrienden/familie, dan kunnen vrienden/familie een verklaring geven. 

Ik heb ook andere schade als gevolg van de werkzaamheden.
In dat geval kunt u ook uw verzoek om schadevergoeding indienen bij Rijkswaterstaat. Meeùs behandelt de schadeclaims namens de verzekeraars en bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

Krijg ik de schade volledig vergoed?
Wij kunnen en mogen niet bij voorbaat al aangeven dat uw schadeclaim volledig gehonoreerd wordt.

Ik heb schade opgelopen met een buitenlands kenteken, hoe kan ik dit claimen bij Rijkswaterstaat?
Hiervoor print u het formulier. De kunt u invullen en opsturen naar het volgende adres:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Afdeling BJV
Private Zaaksbehandeling
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Hoe dien ik een claim als ik een auto van een ander reed?
Enkel en alleen de rechtmatige eigenaar (kentekenhouder) of diens wettelijke vertegenwoordiger (indien auto op naam gesteld is van een bedrijf of instelling) van het motorvoertuig kan een verzoek om schadevergoeding indienen voor schade aan het motorvoertuig. Na ontvangst van het digitale schadeclaim formulier wordt dit gecontroleerd bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW).

Hoe dienen wij als leasemaatschappij een claim of meerdere claims in?
Het schadeformulier op de website kan alleen per auto ingevuld worden. In principe moet u dus per auto een claim indienen. Wilt u dit niet per auto doen? Dan mag u alle schadeclaims in één keer indienen, gebundeld in één envelop. Maak wel kenbaar dat het om meerdere schadeclaims gaat. Dit kan per post gestuurd worden naar:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Afdeling BJV Schade
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Uiteraard zijn alle overige voorwaarden voor een claim van toepassing, alle bewijslast dient meegestuurd te worden.

Lees meer