Merwedebrug

A27

Merwedebrug A27: openstelling, versnelde aanpak, veelgestelde vragen en nadeelcompensatie

De herstelwerkzaamheden aan de Merwedebrug zijn afgerond. Op 23 december 2016 om 05.00 uur ging de Merwedebrug weer open voor al het verkeer, inclusief extreem zwaar verkeer. Met ingang van 29 december 2016 zijn ook de beperkingen voor de scheepvaart opgeheven.

Versnelde aanpak Merwedebrug

Uit veiligheidsoverwegingen was de Merwedebrug vanaf begin oktober 2016 afgesloten voor extreem zwaar verkeer en vanaf 11 oktober van dat jaar voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton. Dankzij versnelde reparatie van de 24 belangrijkste verbindingen van de brug, kon het zware verkeer sinds 9 december weer over de brug rijden. Daarna zijn ook alle 48 verbindingen verstevigd en is de Merwedebrug weer open gegaan voor al het verkeer, inclusief extreem zwaar verkeer. Ook de beperkingen voor de scheepvaart zijn met ingang van 29 december 2016 opgeheven. De gekozen aanpak biedt een duurzame, veilige oplossing die voldoet tot aan de renovatie van de brug als onderdeel van de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder.

Lees meer over de aanpak en bekijk de video van de voorbereidende werkzaamheden op de pagina Merwedebrug A27: versnelde aanpak.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de Merwedebrug? We hebben de veelgestelde vragen aan Rijkswaterstaat over de Merwedebrug voor u op een rijtje gezet. Dit waren onder andere vragen over de openstelling, situatie, herstelwerkzaamheden, hinder en schadevergoeding.

Ga naar de pagina Merwedebrug A27: Veelgestelde vragen.

Nadeelcompensatie

Er is een beleidsregel voor nadeelcompensatie voor gedupeerde bedrijven. Om voor nadeelcompensatie in aanmerking te komen, moet de schade het normaal maatschappelijk risico ofwel ondernemersrisico overstijgen. Iedereen moet er bijvoorbeeld rekening mee houden dat een weg eens in de zoveel jaren geheel of gedeeltelijk moet worden afgesloten voor onderhoud. 

Bij nadeelcompensatie geldt normaliter een drempel van 15% van de omzet of de kosten op jaarbasis. In het geval van de bijzondere situatie van de Merwedebrug heeft een onafhankelijke adviescommissie de minister in een voorlopig (algemeen) advies geadviseerd om deze drempel te verlagen naar 5%. 

Komen de ten gevolge van de afsluiting noodzakelijk gemaakte extra kosten niet boven dit percentage, dan adviseert de commissie de schade volledig onder het normaal maatschappelijk risico te laten vallen. Indien de extra kosten deze drempel overschrijden, dan adviseert de commissie op de gehele schade die is toe te rekenen aan de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een kortingspercentage toe te passen.

Twee onafhankelijke commissies beoordelen op dit moment verzoeken om nadeelcompensatie op basis van deze regeling.