Merwedebrug

onderliggende pagina's

Merwedebrug A27: openstelling, versnelde aanpak, veelgestelde vragen en nadeelcompensatie

De herstelwerkzaamheden aan de Merwedebrug zijn afgerond. Sinds vrijdagochtend 23 december 05.00 uur is de Merwedebrug weer open voor al het verkeer, inclusief extreem zwaar verkeer. Met ingang van 29 december zijn ook de beperkingen voor de scheepvaart opgeheven.

Versnelde aanpak Merwedebrug

Uit veiligheidsoverwegingen was de Merwedebrug vanaf begin oktober afgesloten voor extreem zwaar verkeer en vanaf 11 oktober voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton. Dankzij versnelde reparatie van de 24 belangrijkste verbindingen van de brug, kon het zware verkeer sinds 9 december weer over de brug rijden. Inmiddels zijn ook alle 48 verbindingen verstevigd en is de Merwedebrug weer open voor al het verkeer, inclusief extreem zwaar verkeer. Ook de beperkingen voor de scheepvaart zijn met ingang van 29 december opgeheven. De gekozen aanpak biedt een duurzame, veilige oplossing die voldoet tot aan de renovatie van de brug als onderdeel van de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder.

Lees meer over de aanpak en bekijk de video van de voorbereidende werkzaamheden op de pagina Merwedebrug A27: versnelde aanpak.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de Merwedebrug? We hebben de veelgestelde vragen aan Rijkswaterstaat over de Merwedebrug voor u op een rijtje gezet. Dit zijn o.a. vragen over de openstelling, situatie, herstelwerkzaamheden, hinder en schadevergoeding.

Ga naar de pagina Merwedebrug A27: Veelgestelde vragen.

Nadeelcompensatie

Er is een beleidsregel voor nadeelcompensatie voor gedupeerde bedrijven. De minister heeft aangegeven dat er zo snel mogelijk een onafhankelijke commissie komt om verzoeken om nadeelcompensatie op basis van deze regeling te beoordelen.

De commissie adviseert bij de huidige stand van zaken en inzichten (PDF, 592,30 kB) voorlopig om bij de bepaling van het normaal maatschappelijk risico bij (transport)ondernemingen wier kosten grotendeels uit transportkosten bestaan, een kostendrempel toe te passen van 5% van de totale (normale) bedrijfskosten op jaarbasis. Komen de ten gevolge van de afsluiting noodzakelijk gemaakte extra kosten niet boven dit percentage, dan adviseert de commissie de schade volledig onder het normaal maatschappelijk risico te laten vallen. Indien de extra kosten deze drempel overschrijden, dan adviseert de commissie op de gehele schade die is toe te rekenen aan de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een kortingspercentage toe te passen.