A200

A200/N200

De A200/N200 loopt van Bloemendaal aan Zee via Haarlem naar de A10 aan de westkant van Amsterdam.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Interessante feiten

De A200/N200 is 12 km lang
  • Bij het dorp Halfweg loopt de N200 een stuk door de bebouwde kom. De maximumsnelheid is daar 50 km/h. 
  • De N200 kruist de A5 (Westrandweg), zonder op deze snelweg aan te sluiten. 
  • Het drukste punt van de A200 is ter hoogte van het Rottepolderplein, waar dagelijks zo’n 50.000 voertuigen passeren.

Vraag en antwoord

Hoe hard mag ik op de A200/N200?

Wilt u weten welke maximumsnelheid geldt op de A200? Bekijk dan het dossier Maximumsnelheid snelwegen Nederland.

Zijn er ook spitsstroken op de A200/N200?

Nee, op de A200 zijn geen spitsstroken aangelegd. Bekijk de kaart met spitsstroken.