A17

A17

De A17 is 39 km lang en loopt van knooppunt Klaverpolder bij Moerdijk naar knooppunt De Stok bij Roosendaal.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Vraag en antwoord

Hoe hard mag ik op de A17?

Wilt u weten welke maximumsnelheid geldt op de A17? Bekijk dan het dossier Maximumsnelheid snelwegen Nederland.

Zijn er ook spitsstroken op de A17?

Ja, op de A17 zijn spitsstroken aangelegd. Bekijk de kaart met spitsstroken.