Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

FAQ

Nieuwe Botlekbrug

 1. Het aantal storingen is door de getroffen maatregelen en aanpassingen in de constructie van de brug flink afgenomen ten opzichte van de periode kort na de ingebruikname. We blijven uiteraard monitoren, preventief onderhoud uitvoeren en indien nodig verbeteringen doorvoeren. Iedere storing blijft er namelijk 1 te veel. De afname van de frequentie waarmee storingen optreden vertaalt zich ook in een afname van de niet-beschikbaarheid van de brug voor het wegverkeer. Bedroeg deze vlak na de opening nog bijna 2%, nu is deze afgenomen tot circa 0,4%. Voor de scheepvaart ligt dit percentage rond de 0,8%. Voor de laatste cijfers verwijzen we naar het overzicht op de pagina van de Botlekbrug.

 2. Wat een normaal aantal storingen voor een brug is, is niet aan te geven. Wat een toelaatbaar aantal storingen is, is zo afhankelijk van de brug dat er niet 1 norm vast te stellen is.  Iedere brug kent storingen. Hoe meer techniek, hoe complexer een brug en hoe meer brugopeningen hoe groter de kans op storingen.

 3. De brug is tussen eind 2014 en juli 2015 uitvoerig getest en in november 2015 volledig opengesteld omdat de brug na het testen veilig en betrouwbaar is bevonden. Een brug die zo intensief gebruikt wordt (ruim 6.000 openingen per jaar), moeten we goed onderhouden en monitoren. Daarmee proberen we storingen voor te zijn. Echter er zullen altijd storingen kunnen optreden. Zeker bij zo’n technisch complexe en unieke beweegbare brug die zo intensief gebruikt wordt.

 4. Naar aanleiding van de storingen direct na ingebruikname van de brug, is er een reviewrapport opgesteld. De uitkomsten van dit rapport hebben geleid tot (verbeterd) intensief en gericht onderhoud en extra constructieve maatregelen met als belangrijkst resultaat; minder storingen. De ‘niet beschikbaarheid’ door storingen is over de afgelopen 12 maanden gedaald naar rond de 0,4% voor het wegverkeer en 0,8% voor het scheepvaartverkeer. Voor de laatste cijfers verwijzen we naar het overzicht op de pagina van de Botlekbrug.

 5. Naast preventief onderhoud en het continu monitoren van de brug door de aannemer, waardoor storingen zoveel mogelijk voorkomen worden, zijn de belangrijkste maatregelen: aanpassingen storingsafhandeling en aanpassing van procedures voor het bedienen van de brug en onderhoudswerkzaamheden, een tijd lang stonden 24/7 monteurs klaar, verbeteringen in communicatie en netwerkverbinding met de verkeerscentrale, herzien en aanpassen grendelontwerp en een aantal  omloopwielen inclusief lagers zijn vervangen. In 2017 zijn de  omloopwielen gemonitord en indien nodig vervangen. Besloten om in 2018 alle omloopwielen inclusief lagers te vervangen. Dit gebeurt vanaf april t/m augustus 2018.

 6. Niet alle maatregelen zijn zo succesvol geweest als verwacht. De slagbomen werken nu naar behoren en netwerkstoringen en storingen tijdens werkzaamheden komen nauwelijks nog voor. Doordat de aannemer de brug continu monitort, kunnen we eventuele storingen zo veel mogelijk voor zijn en op tijd maatregelen treffen.

 7. Uit onze statistieken blijkt dat het aantal stremmingen voor het scheepvaartverkeer hoger ligt dan het aantal afsluitingen voor het wegverkeer. Echter een storing betekent niet automatisch hinder. Als de brug gesloten is vanwege een storing heeft het wegverkeer daar geen hinder van. En als er geen hoog schip onder de brug door moet tijdens een storing, ondervindt het scheepvaartverkeer ook geen hinder. Begin 2018 is de sloop van de oude Botlekbrug zover gevorderd dat er vanaf dat moment 2 doorvaartopeningen voor de scheepvaart beschikbaar zijn.
  Vanaf het moment dat er voor de scheepvaart 2 doorvaartopeningen zijn, kunnen schepen de brug door beide hefdelen passeren (iedere vaarrichting eigen hefdeel) en hoeven schepen niet op elkaar te wachten. Dit scheelt ook in de duur van een brugopening voor het wegverkeer. En bij een storing van het ene hefdeel kan dan het tweede hefdeel worden gebruikt. De overlast voor de scheepvaart en het wegverkeer zal dan verder afnemen. Let wel: de diepte van de doorvaart is op dit moment nog beperkt tot 7 m (per week passeren gemiddeld 4 schepen met een diepgang van meer dan 7 m). De oostelijke doorvaart moet eerst nog op de juiste diepte gebracht worden.

 8. Klopt, de Van Brienenoordbrug kent weinig storingen. Echter deze brug gaat slechts 3 keer per dag open – de Botlekbrug gemiddeld 20 keer per dag -  en dan alleen als er een monteur aanwezig is. En deze brug kent spertijden, dat wil zeggen dat de brug niet opengaat in de spits. Dit is echter bij de Botlekbrug niet mogelijk.

 9. De tijd dat de brug beschikbaar is voor het wegverkeer schommelt rond de 83%. De tijd dat de brug niet beschikbaar is komt in circa 12% van de tijd door reguliere brugopeningen, circa 5% door gepland onderhoud. Voor het scheepvaart verkeer ligt de beschikbaarheid rond de 95%. Ook hier is de brug in verband met gepland onderhoud 5% van de tijd niet beschikbaar. Naast reguliere openingen en onderhoud bestaat altijd de kans op een storing. We doen er alles aan om dit storingspercentage zo laag mogelijk te houden. Voor de laatste cijfers verwijzen we naar het overzicht op de pagina van de Botlekbrug.