A15

A15

De A15 loopt van de Maasvlakte via Rotterdam, Gorinchem en Tiel en sluit bij Bemmel (tussen Arnhem en Nijmegen) aan op de A325.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Projecten op de A15

Toon alle projecten

Luchtschermen A15

Uit onderzoek (Luchtonderzoek Maasvlakte 2, Effectprognose 2015 en de Monitoringstool NSL) blijkt dat ter hoogte van de monden van de Thomassentunnel en de Botlektunnel (beide A15) in 2020 geen overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden voor de luchtkwaliteit meer optreden. Daarmee is de noodzaak voor het realiseren van luchtschermen verdwenen. Dit is aanleiding om het Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein (2010) te wijzigen. Het ontwerptracébesluit hiervoor ligt tot en met 2 november 2017 ter inzage. Meer informatie? Lees het nieuwsbericht Wijziging tracébesluit A15 Maasvlakte - Vaanplein (2010).

Kenmerken

  • Lengte: 204 km 
  • De A15 kruist de provincies Zuid-Holland en Gelderland

Interessante feiten

  • De A15 is een belangrijke verbinding tussen het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Europese achterland. 
  • De weg speelt een grote rol in het Europese goederenvervoer.

Vraag en antwoord

Hoe hard mag ik op de A15?

Wilt u weten welke maximumsnelheid geldt op de A15? Bekijk dan het dossier Maximumsnelheid snelwegen Nederland.

Zijn er ook spitsstroken op de A15?

Ja, op de A15 zijn spitsstroken aangelegd. Bekijk de kaart met spitsstroken.

Gerelateerde onderwerpen