Snelweg A15

Snelweg A15

De A15 loopt van de Maasvlakte via Rotterdam, Gorinchem en Tiel en sluit bij Bemmel (tussen Arnhem en Nijmegen) aan op de A325.

Open ingesloten pagina

Wegwerkzaamheden A15

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Projecten op de A15

A15: groot onderhoud tussen knooppunten Valburg en Deil

Voor een betere verkeersveiligheid en bereikbaarheid voeren we onderhoud uit aan de A15 tussen knooppunten Valburg en Deil.

A15: tijdelijke verbinding Suurhoffbrug

We leggen een tijdelijke brug aan bij de Suurhoffbrug (A15). Zo garanderen we in de toekomst een goede doorstroming.

A15: Botlekbrug, voltooien verbinding spoorverkeer en (brom)fietsers

We zorgen dat ook goederentreinen en langzaam verkeer over de nieuwe Botlekbrug kunnen.

Toon alle projecten

Luchtschermen snelweg A15

Uit onderzoek (Luchtonderzoek Maasvlakte 2, Effectprognose 2015 en de Monitoringstool NSL) blijkt dat ter hoogte van de monden van de Thomassentunnel en de Botlektunnel (beide A15) in 2020 geen overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden voor de luchtkwaliteit meer optreden. Daarmee is de noodzaak voor het realiseren van luchtschermen verdwenen. Dit is aanleiding om het Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein (2010) te wijzigen. Het ontwerptracébesluit hiervoor ligt tot en met 2 november 2017 ter inzage. Meer informatie? Lees het nieuwsbericht Wijziging tracébesluit A15 Maasvlakte - Vaanplein (2010).

Kenmerken A15

  • Lengte: 204 km 
  • De A15 kruist de provincies Zuid-Holland en Gelderland.

Feiten over de A15

  • De snelweg A15 is een belangrijke verbinding tussen het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Europese achterland. 
  • De weg speelt een grote rol in het Europese goederenvervoer.

Snelheid en spitsstroken

Hoe hard mag ik op de A15?

Wilt u weten welke maximumsnelheid geldt op de A15? Bekijk dan het dossier Maximumsnelheid snelwegen Nederland.

Zijn er ook spitsstroken op de A15?

Ja, op de A15 zijn spitsstroken aangelegd. Bekijk de kaart met spitsstroken.