01 Coentunnel

A10

50 jaar Coentunnel

De Eerste Coentunnel bestond 21 juni 2016 50 jaar. Met de bouw van de tunnel is in 1961 gestart. Koningin Juliana opende 5 jaar later de Coentunnel voor het verkeer.

 • De tunnel verbindt de Zaanstreek met Amsterdam-West. 
 • Al in 1966 voorzag de tunnel in een grote behoefte. 
 • Vlak na opening passeerden zo’n 10.000 voertuigen per dag de Coentunnel.
 • 130.000 voertuigen passeren anno 2016 de tunnel.

Video: vervoer onderdelen Coentunnel (A10)

De onderdelen van de Coentunnel, in de snelweg A10, werden over het Noordzeekanaal aangeleverd. In onderstaande video ziet u hoe het vervoeren in zijn werk ging.

Verslepen tunnelelementen van bouwdok Coentunnel naar afzinkplaats Hemspoortunnel. De tunnelelementen worden over het water vooruit getrokken. Ze gaan een spoorwegovergang onderdoor. Eén boot trekt de tunnelelementen voort. Andere boten zorgen ervoor dat de elementen niet uit koers gaan. Een kabel trekt de drijvers en de elementen op hun plek en legt ze vast. De elementen liggen nu op hun plek. Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat 2016.

Eerste Coentunnel

Aan de bouw van de Eerste Coentunnel is een lange periode van besluitvorming vooraf gegaan. Uit documenten uit 1959 blijkt dat De Stichting Zaans Tunnel Comité al jaren een lans brak voor de bouw van de tunnel. ‘De Zaanstreek is een tunnel waard!’, luidde het motto.

‘Bereikbaarheid was 50 jaar geleden ook al een opgave', zegt Nancy Scheijven, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. 'Voor het bestaan van de Coentunnel ging veel verkeer vooral via de veerpont bij de toenmalige Hembrug. In 1959 verwerkte deze pont dagelijks 5.800 voertuigen met lange wachttijden tot gevolg.’

In 1961 zijn we gestart met de bouw van de tunnel. Het duurde 5 jaar voordat het verkeer er gebruik van kon maken. De tunnel is genoemd naar de nabijgelegen Coenhaven, die op zijn beurt vernoemd is naar Jan Pieterszoon Coen.

Werkzaamheden aan de eerste Coentunnel in 1962. De tunnel bestaat 21 juni 50 jaar.

Tweede Coentunnel

In 1989 gebruikten 100.000 voertuigen dagelijks de Coentunnel. Door de toename van het verkeer, vormde de Coentunnel in de loop der jaren een knelpunt in het wegennet. 

Een tweede tunnel moest daar een einde aan maken. In 2010 is Rijkswaterstaat gestart met de bouw van deze Tweede Coentunnel. Nancy Scheijven: 'Dat was een reusachtig project. In de piekperiode 2011-2012 werkten er wel 300 mensen aan.' 

De Tweede Coentunnel is in 2013 geopend. Aansluitend hebben we de Eerste Coentunnel gerenoveerd. Sinds 21 juli 2014 is het complete Coentunnelsysteem (Eerste en Tweede Coentunnel samen) open voor het verkeer.

Verbeterde doorstroming

De Tweede Coentunnel heeft een doorrijhoogte van 4,50 m, de Eerste Coentunnel heeft een doorrijhoogte van 4,21 m. 'We beschermen de tunnel met hoogtedetectie, een soort meetlat. Als een chauffeur met een te hoog voertuig door de tunnel wil, krijgt hij aanwijzingen om een andere route te kiezen. Rijdt hij toch door, dan sluiten de afsluitbomen automatisch. Overigens is 4 m in heel Europa de wettelijke maximale hoogte voor vrachtwagens,’ licht Nancy Scheijven toe.

'We beschermen de tunnel met hoogtedetectie, een soort meetlat. Een chauffeur met een te hoog voertuig krijgt aanwijzingen om een andere route te kiezen.'

Na de opening van het Coentunnelsysteem is de doorstroming flink verbeterd. Ondanks de stijging van het aantal hoogtemeldingen van gemiddeld 5 naar 24 per week én de toename van het verkeer van 100.000 voertuigen naar ruim 130.000 per dag. 


Nancy Scheijven: 'Voor de uitbreiding stond er dagelijks gedurende 5 uur per dag file met een gemiddelde lengte van 5 tot 10 km tijdens de ochtend- en avondspits. Na oplevering van het Coentunnelsysteem, zijn deze files vrijwel opgelost. Aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid van Amsterdam en de Zaanstreek, dat was de doelstelling van zowel de eerste als de tweede Coentunnel. En daarin zijn we geslaagd! We werken nu samen met Politie en transportsector aan maatregelen die helpen het aantal hoogtemeldingen en de stremmingen die daarvan het gevolg zijn, te verminderen.'

Interessante feiten


Eerste CoentunnelTweede Coentunnel
Lengte1.283 m (587 m overdekt)1.312 m (764 m overdekt)
Hoogte4,21 m doorrijhoogte4,50 m doorrijhoogte
Breedte
 • 2x2 rijstroken van 3,25 m
 • 6 zinkelementen van ongeveer 90 m lang
 • 2 wisselstroken, 3 rijstroken en 1 incidentenstrook van 3,25 m
 • 4 zinkelementen van ongeveer 180 m lang
DiepteLaagste deel tunnel: -22 m NAPLaagste deel tunnel: -22 m NAP
Bouwtijd
 • 1961: start bouw
 • maart 1965: afzinken zinkelementen
 • 21 juni 1966: tunnel open
 • totale bouwtijd: ongeveer 5 jaar
 • 2010: start bouw 
 • voorjaar 2011: afzinken zinkelementen
 • 13 mei 2013: tunnel open 
 • totale bouwtijd: ongeveer 3 jaar

Vraag en antwoord

Waarom worden in de Coentunnel bij file niet alle rijstroken geopend voor het verkeer?

Zonder de Coentunnel was de snelweg op die plek op dit moment gewoon 8 rijstroken breed geweest. In de verre toekomst zullen we de weg vermoedelijk moeten verbreden. We moesten dus bij de bouw van de Tweede Coentunnel alvast nadenken over deze verre toekomst. Een tunnel bouw je immers voor 100 jaar en kun je niet zomaar verbreden als je de weg wilt verbreden. Daarom zijn er in de tunnel 2 rijstroken (ruimtereservering) extra aangelegd als reservering. Dit is nu nog niet nodig, wel gebruiken we ze als elders een rijstrook uitvalt.

Veroorzaakt Rijkswaterstaat file door in de Coentunnel 1 rijstrook af te kruisen?

Nee. Op sommige uren heb je een toestroom die je niet zonder file kunt verwerken. Dan moet je op sommige punten wat ‘knijpen’ om het op andere punten vlot door te laten stromen. Daarom sluiten we een strook af en stroomt het verkeer daardoor op andere plekken beter door. Op deze manier wordt de capaciteit van ons wegennetwerk op zijn best benut. Dit noemen we dynamisch verkeersmanagement.

Bekijk alle veelgestelde vragen