03 Vorstschade

Vorstschade

Als de weersomstandigheden in de winter extremer worden, kan vorstschade aan het wegdek ontstaan. Vorstschade is van alle jaren. De verkeersintensiteit op onze rijkswegen is hoog. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Slijtage is dan onvermijdelijk. Rijkswaterstaat doet voortdurend onderzoek naar verbetering van het asfalt.

Rijkswaterstaat begrijpt dat de hinder door vorstschade vervelend is voor de weggebruiker en probeert deze dan ook tot een minimum te beperken. Waar mogelijk herstelt Rijkswaterstaat de vorstschade ’s avonds en ’s nachts om de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken. Soms moeten we de schade toch overdag repareren, vanwege de risico’s voor de veiligheid van de weggebruiker.

Maatregelen die we toepassen zijn het frezen (verwijderen) van de slechte asfaltlaag en/of het vullen van de ontstane gaten met tijdelijk reparatieasfalt. Waar mogelijk voeren we deze werkzaamheden 's nachts uit.

Registratie vorstschade

Dagelijks houden de weginspecteurs het wegdek scherp in de gaten. Zij hebben de mogelijkheid vorstschade direct tijdens de rit te registreren. Hierdoor is de informatie meteen beschikbaar en kan er een reparatie worden ingepland. Waar schade wordt geconstateerd, plaatst Rijkswaterstaat waarschuwingsborden of snelheidsbeperkingen en de schade wordt zo snel mogelijk gerepareerd. 

Een bijkomend voordeel is dat Rijkswaterstaat de precieze schaderegistraties kan raadplegen bij schadeclaims van weggebruikers.

Sneller en beter repareren

Bij middelgrote reparaties wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de hot-box techniek: in een gasgestookte unit (hotbox) wordt warm asfalt vervoerd zodat de reparatie ter plekke met warm asfalt uitgevoerd kan worden. Daarnaast maakt Rijkswaterstaat bij kleinere reparaties meer gebruik van infraroodverwarming. Hierdoor kunnen reparaties sneller en beter worden uitgevoerd. Deze technieken hebben zich het afgelopen jaar goed bewezen en worden deze winter veelvuldiger gebruikt.

Innovatie

Binnen InfraQuest (vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO) loopt een proef waarbij op laboratoriumschaal de vorstgevoeligheid van nieuwe asfaltmengsels kan worden voorspeld. Hierbij kan worden gedacht aan ander soort bitumen of verandering van korrels in het asfalt.

Ook loopt er een gezamenlijk onderzoek van Rijkswaterstaat en TU Twente naar de weersinvloeden op het ontstaan van vorstschade.

Veelgestelde vragen over vorstschade

Vragen

 1. Door de lage temperaturen wordt het bindmiddel in het asfalt brosser en ontstaan er scheurtjes. Bij vorst bevriest het water in deze scheurtjes en zet het uit. Daardoor raken meer steentjes los uit het wegdek dan anders. Deze losse steentjes kunnen schade veroorzaken aan voertuigen. Vorstschade doet zich niet alleen voor als losse steentjes. Soms leidt het ook tot gaten of openstaande naden in de weg. Vorstschade treedt vooral op in oudere wegdekken en de kans op schade neemt toe bij veel wisselingen tussen vriezen en dooien.

 2. Rijkswaterstaat houdt tijdens deze vorstperiode de kwaliteit van het wegdek scherp in het oog. Dit gebeurt onder andere door de weginspecteurs die dagelijks over de snelweg rijden.

  Bij het signaleren van vorstschade worden direct maatregelen genomen om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen en hinder te beperken. Denk hierbij aan het plaatsen van waarschuwingsborden en snelheidsbeperkingen. Zodra de verkeerssituatie het toelaat, wordt het wegdek gerepareerd.

 3. Vorstschade aan het wegdek wordt in fases gerepareerd. Maatregelen die worden toegepast bij vorstschade zijn het frezen (verwijderen) van de slechte asfaltlaag en/of het vullen van de ontstane gaten met tijdelijk reparatieasfalt. Waar mogelijk worden deze werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd.

  Via de media, de gratis Landelijke Informatielijn 0800-8002, deze website, vanAnaarBeter en borden langs en boven de weg houdt Rijkswaterstaat weggebruikers op de hoogte over de hinder die ontstaat door reparaties.

 4. Voordat u de weg op gaat: informeer uzelf goed, zodat u weet wat de situatie op de weg is. Kijk op vanAnaarBeter, raadpleeg de actuele verkeersinformatie of bel het gratis Landelijk Informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

  Bent u eenmaal op weg, houd u dan aan eventuele maatregelen zoals snelheidsbeperkingen of waarschuwingen.

 5. Juist als de temperaturen zo nu en dan boven 0 zijn, ontstaan er meer schadegevallen. De plekken waar de schades klein zijn, worden groter door het verkeer dat eroverheen rijdt. Daarnaast houdt ijs bij vorst de slechte plekken bij elkaar. Door periodes van dooi komt het materiaal los en wordt de schade zichtbaar.

 6. Rijkswaterstaat kan als wegbeheerder worden aangesproken voor schade ontstaan door een gebrek aan de weg. Van Rijkswaterstaat als wegbeheerder mag in alle redelijkheid worden verwacht dat er maatregelen worden getroffen om schade te voorkomen. Denk hierbij aan het plaatsen van waarschuwingsborden en snelheidsbeperkingen.

  Wanneer een weggebruiker een schadeclaim indient, moet eerst vast komen te staan dat er op die gegeven plaats en dat tijdstip een gebrek aan de weg was of dat de weg niet in een goede staat verkeerde.

  De weggebruiker heeft ook een verantwoordelijkheid. Als blijkt dat de weggebruiker iets te verwijten valt, zoals te hard rijden of het negeren van waarschuwingsborden, dan kan dat leiden tot vermindering van de schadevergoeding.

  Oftewel: aansprakelijkheid is maatwerk waarbij sprake is van een wisselwerking tussen Rijkswaterstaat als wegbeheerder en de weggebruiker.

 7. Rijkswaterstaat begrijpt dat de hinder door vorstschade vervelend is voor de weggebruiker en probeert deze dan ook tot een minimum te beperken. Weggebruikers kunnen bij eventuele schade contact opnemen met de gratis Landelijke Informatielijn 0800-8002 of een schadeformulier invullen.

 8. Rijkswaterstaat is een aantal proeven gestart. Rijkswaterstaat test 2 verjongingsproducten en diverse aanbrengtechnieken. Het verjongingsmiddel wordt op het asfalt gespoten/gesproeid om het bindmiddel waarmee de losse steentjes aan elkaar zitten soepeler te maken en eventuele (beginnende) scheurtjes in het bindmiddel te repareren. Doel is uiteindelijk om de levensduur van asfalt met enkele jaren te verlengen en vorstbestendiger te maken.

Onderliggende pagina's