01 Gladheid

onderliggende pagina's

Gladheid

Met het oog op de veiligheid en doorstroming van het verkeer wil Rijkswaterstaat het ontstaan van gladheid door winterse omstandigheden zoveel mogelijk voorkomen. De gladheidbestrijding is daarom een belangrijke taak van Rijkswaterstaat, die ruim 3000 km weg in beheer heeft. Bij kans op gladheid strooien we preventief zout om deze snelwegen veilig te houden.

Strooiwagen met medewerkers bij zoutopslag

Het landelijk dekkend Gladheidmeldsysteem (GMS) waarschuwt automatisch wanneer er kans op gladheid ontstaat. Dit systeem meet met sensoren in de weg onder andere de temperatuur van het wegdek, luchtvochtigheid en het zoutgehalte op de weg.

Op basis van informatie uit het GMS en de weersverwachting besluiten we om wel of niet te gaan strooien. Tussen het moment dat er besloten is om te gaan strooien en het moment dat de wegen gestrooid zijn, ligt ongeveer 2 uur. Rijkswaterstaat werkt hierin samen met provincies en gemeenten.

Soorten gladheid

Er zijn 3 soorten gladheid, namelijk het bevriezen van een natte weg, gladheid door neerslag (sneeuw en ijzel) en condensatiegladheid. Condensatiegladheid ontstaat als de temperatuur van de weg al erg laag is, vaak onder het vriespunt. Vaak slaat het vocht dan neer in de vorm van ijskristallen.

Zout strooien

Ondanks de verschillende soorten gladheid, is de manier van gladheid bestrijden steeds hetzelfde. Alle gladheid wordt bestreden door zout te strooien. Zout verlaagt het vriespunt met een aantal graden. Hierdoor wordt de weg minder snel glad en ontdooid bestaande sneeuw of ijzel weer. Voor een optimale werking moet het zout door het verkeer worden ingereden.

Hieronder staan de veelgestelde vragen over gladheid. Alle veelgestelde vragen over winter op de weg vindt u hier.

Veelgestelde vragen over gladheid

Wat kunt u als weggebruiker doen? Wat adviseert Rijkswaterstaat?

Pas uw rijstijl aan de omstandigheden aan: rijd voorzichtig, wissel niet onnodig van rijstrook en houd voldoende afstand. En mocht u een zoutstrooier tegenkomen: blijf op ruime afstand rijden en haal niet in.

Daarnaast adviseert Rijkswaterstaat iedereen de actuele weer- en verkeerssituatie in de gaten te houden en het reisgedrag daarop aan te passen. Dit kan via vanAnaarBeter en de website van het KNMI. Rijkswaterstaat informeert de weggebruikers via borden boven de weg en via het gratis Landelijke Informatienummer 0800-8002.

Wat is ijzel?

IJzel is winterse neerslag die bevriest zodra het op het koude wegdek komt. Dit vormt dan een dunne ijslaag op de weg. Ondanks dat er preventief gestrooid is, vormt dit ijslaagje zich bovenop het zout. Het ijslaagje ontdooit wel van onderaf, maar er kan een korte tijd toch sprake zijn van een zeer gladde weg. Het ijslaagje zorgt er namelijk voor dat het strooizout niet direct wordt vermengd, waardoor de dooiwerking langzamer verloopt dan bijvoorbeeld bij sneeuw.

Bij ijzel strooien we daarom altijd extra om de ijslaag ook van bovenaf te bestrijden. Door extra natzout aan te brengen verloopt de dooiwerking sneller. Zodra de bovenlaag zacht wordt, kan het zout zich vermengen en worden ingereden door het verkeer.

Omdat deze vorm van gladheid vaak niet zichtbaar is, waarschuwt Rijkswaterstaat de weggebruiker maximaal over de situatie op de weg via de actuele verkeersinformatie op radio en internet.
We kunnen ijzel niet met sneeuwschuivers bestrijden, daarvoor is het ijslaagje te dun. Een sneeuwschuiver kan pas bij minimaal 2 cm sneeuw worden ingezet.

Wat is gladheid door mist?

Soms is er sprake van lokale (onzichtbare) gladheid op de snelweg. Oorzaak is dan vaak aanvriezende mist op het wegdek. Dit type gladheid is, net als ijzel, moeilijk te bestrijden. Ondanks preventief strooien, vormt de aanvriezende mist een ijslaagje bovenop het zout. Het ijslaagje ontdooit wel van onderaf, maar er kan een korte tijd toch sprake zijn van een zeer gladde weg.

Omdat deze vorm van gladheid vaak niet zichtbaar is, waarschuwt Rijkswaterstaat de weggebruiker maximaal over de situatie op de weg via de actuele verkeersinformatie op radio en internet.

Rijkswaterstaat strooit in dit soort situaties vooraf (preventief) en tijdens de gladheid. De weginspecteurs en verkeerscentrales van Rijkswaterstaat monitoren 24 uur per dag de situatie op de weg. In geval van gladheid kan er voor de veiligheid een lagere maximumsnelheid worden ingesteld. Indien nodig sluiten we rijstroken of de gehele rijbaan af. Rijkswaterstaat doet er alles aan om tijdens de winter de wegen begaanbaar te houden door bijvoorbeeld preventief te strooien. Dat kan niet voorkomen dat er wel hinder is op de weg. Rijkswaterstaat informeert de weggebruiker over die hinder.

Waarschuwt Rijkswaterstaat via de informatiepanelen boven de weg voor gladheid?

Rijkswaterstaat kan de informatiepanelen boven de weg gebruiken om te waarschuwen voor gladheid. Maar Rijkswaterstaat zet vooral in op het informeren over de situatie op de weg via radio en internet, dit is een landelijk dekkend informatiesysteem.

De informatieborden staan namelijk niet overal in Nederland. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat deze borden in situaties van gladheid vooral nodig om te informeren over wegafsluitingen en omleidingen. Maar in bijzondere gevallen plaatsen we dergelijke waarschuwingen op de informatieborden.

In geval van gladheid kan er voor de veiligheid een lagere maximumsnelheid worden ingesteld. Indien nodig sluiten we rijstroken of de gehele rijbaan af. Rijkswaterstaat doet er alles aan om tijdens de winter de wegen begaanbaar te houden door bijvoorbeeld preventief te strooien. Dat kan niet voorkomen dat er wel hinder is op de weg.

Gerelateerde onderwerpen

Stuur door

onderliggende pagina's