Weginspecteurs

onderliggende pagina's

Weginspecteurs: voor een veilige en goede doorstroming

260 weginspecteurs zijn dagelijks op pad om ervoor te zorgen dat u vlot en veilig van A naar B kunt. Ze nemen allerlei maatregelen om na een pech- of ongeval de rijbaan zo snel mogelijk vrij te krijgen.

Taken

U kent ze vast wel, de weginspecteurs van Rijkswaterstaat in hun gele pick-ups. Allemaal hebben ze een opleiding gevolgd over veiligheid en de afwikkeling van incidenten. Ook zijn ze bevoegd verkeersregelaar op alle rijkswegen. De weginspecteur heeft een aantal belangrijke taken:

65.000
km legt een weginspecteur per jaar met zijn voertuig af
  • Veiligheidsmaatregelen treffen 
  • Zorgen voor vlotte doorstroming 
  • Verkeer omleiden 
  • Berging regelen 
  • Schadeherstel en opruimen 
  • Informeren van weggebruikers 
  • Toezicht houden op strooiacties

Wat doet de weginspecteur bij incidenten?

Bij incidenten is het belangrijk dat de weg zo veilig en zo snel mogelijk weer vrijkomt. Rijkswaterstaat, politie, ambulance, brandweer, gemeente en provincie werken daarvoor intensief samen. Incidentmanagement noemen we dat.

De weginspecteur is vaak als eerste ter plaatse bij een pech- of ongeval.

Als eerste ter plaatse

Na een pech- of ongeval is de weginspecteur vaak als eerste ter plaatse. Hij treft dan maatregelen om het verkeer weer te laten doorstromen. Als de situatie daarom vraagt, regelt hij dat de verkeerscentrale een rijstrook tijdelijk afsluit. Er verschijnt dan een rood kruis boven de juiste rijstrook. Zo kunnen hulpverleners veilig hun werk doen. Door 30 weginspecteurs op de motor in te zetten, zorgen we dat ze er ook bij moeilijk bereikbare incidenten op tijd bij zijn.

Het negeren van rode kruisen: levensgevaarlijk

Soms negeren verkeersdeelnemers een rood kruis, met alle gevolgen van dien. Rijkswaterstaat heeft in 2014 maatregelen genomen die zijn vruchten afwerpen. We blijven weggebruikers oproepen om niet over afgesloten rijbanen te rijden. In de video vertelt weginspecteur Eddie van Veen over de incidenten waar hij bij betrokken was en de gevaren van het negeren van rode kruisen.

Weginspecteurs met BOA-status

Om de doorstroming en veiligheid op de snelwegen te verbeteren, zijn 20 weginspecteurs van Rijkswaterstaat beëdigd tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). De weginspecteurs uit het hele land krijgen de BOA-status voor 2 veelvoorkomende overtredingen: het negeren van rode kruisen boven de weg en het ten onrechte parkeren op de vluchtstrook. Deze weginspecteurs kunnen proces-verbaal opmaken tegen weggebruikers die de overtredingen begaan. In de regio Rotterdam hebben 8 weginspecteurs sinds begin 2015 de BOA-status. De ervaringen met dit experiment zijn positief en daarom is besloten om landelijk 50 weginspecteurs op te leiden. Later dit jaar volgt de opleiding en beëdiging van nog 30 weginspecteurs. De weginspecteurs die actief zijn als BOA geven aan zich gesteund te voelen door de extra bevoegdheid en dat die bijdraagt aan hun gevoel van veiligheid. Ook zeggen zij dat bestuurders, met name vrachtwagenchauffeurs die op de vluchtstrook parkeren, snel op aanwijzingen reageren en weten dat de weginspecteur kan handhaven.

Incident is meer dan een ongeval

Bij een incident wordt vaak gedacht aan een groot ongeval. Maar onder incidenten vallen ook ongevallen met alleen blikschade, pechgevallen, achtergelaten voertuigen, ‘kijkersfiles’ en afgevallen lading. De weginspecteur signaleert dergelijke gevaarlijke situaties en meldt ze aan onze verkeerscentrale. Zo kunnen we snel in actie komen om de weg weer veilig te krijgen. Samen met de dierenambulance haalt de weginspecteur bijvoorbeeld aangereden dieren van de weg. Ook kunnen weginspecteurs met volg- en stoptekens op hun auto het verkeer enkele minuten stilleggen.

De weginspecteur signaleert gevaarlijke situaties en haalt samen met de dierenambulance aangereden dieren van de weg.

Iedereen zijn eigen rol

Om de weg na een incident snel weer vrij te krijgen, heeft de weginspecteur zijn eigen taken. De weginspecteur treft veiligheidsmaatregelen en zorgt voor doorstroming van het verkeer. Hij leidt bijvoorbeeld het verkeer met volg- en stoptekens om het incident heen. Zo kunnen hulpdiensten en bergers veilig hun werk doen. 

De weginspecteur beoordeelt bovendien ter plekke of het wegdek beschadigd is en gerepareerd moet worden. Ook regelt hij de berging en helpt hij vaak bij het invullen van het schadeformulier. Waar mogelijk ondersteunt hij de andere partners, bijvoorbeeld de politie of brandweer. De weginspecteur verlaat altijd als laatste de plek van het incident en geeft het sein dat de weg weer vrij is voor verkeer.

Volg onze weginspecteurs

Tweets by @Rijkswaterstaat

Documenten

Infographic De weginspecteur
Het werk van de weginspecteur in beeld pdf 846 kB / april 2016

Gerelateerde onderwerpen

Stuur door

onderliggende pagina's