Wegbeheer in Nederland

Wegbeheer in Nederland

Niet alle wegen in Nederland worden beheerd door Rijkswaterstaat. De meeste snelwegen (A-wegen) vallen onder beheer van het Rijk. En ook een aantal autowegen (N-wegen) wordt (gedeeltelijk) door Rijkswaterstaat beheerd. De overige wegen zijn in handen van andere wegbeheerders.

Wegbeheerders

Nederland kent de volgende wegbeheerders: 

  • Het Rijk 
  • Provincies 
  • Waterschappen 
  • Gemeenten 
  • Overige (havenbedrijf, huiseigenaren, NS, etc.)

Wie beheert welke weg?

Met één muisklik zien wie welke weg beheert met de daarbij horende contactinformatie van de wegbeheerder. Op de kaart Wegbeheer is dit mogelijk. Alle wegen van Nederland zijn erin opgenomen.

Wijzigingen

Indien de kaart onjuiste informatie toont kunt u dat per e-mail melden aan het Nationaal Wegenbestand.

Onderliggende pagina's