Voorbereidingen no-deal Brexit

Voorbereidingen no-deal Brexit

Rijkswaterstaat bereidt zich samen met betrokken partners voor op een no-deal Brexit. De no-deal betekent dat er tussen een EU-lidstaat en een niet-EU-lidstaat een grens (buitengrens) komt met douaneformaliteiten en andere beperkingen die er nu niet zijn.

Dit heeft onder ander invloed op transport en logistiek, specifiek voor de ferrydiensten. Hierdoor hebben vrachtwagens met lading voor het Verenigd Koninkrijk (VK) of vrachtwagens vanuit het VK met lading voor Nederland bij de ferryterminals andere papieren nodig dan nu het geval is. Ondanks alle voorlichting vooraf is het mogelijk dat sommige vrachtwagenchauffeurs niet de juiste papieren bij zich hebben.

Mogelijk hinder op wegen

Vrachtwagenchauffeurs die hun papieren niet op orde hebben worden door borden naar speciaal daarvoor ingerichte parkeerplaatsen rondom de Rotterdamse haven en de parkeerplaatsen nabij de ferryterminal in IJmuiden geleid. Dit zorgt mogelijk voor meer files op de wegen rondom IJmuiden, Hoek van Holland, Vlaardingen, Europoort en Rozenburg. Mochten er extra files ontstaan op deze locaties, dan geven we via het Twitteraccount van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie op tijd aan hoe u de file kunt vermijden als u onderweg bent. Wachtrijvorming bij de gate door onjuiste papieren van vrachtwagenchauffeurs of een grote instroom of uitstroom van vrachtwagens kan leiden tot overlast in de buurt van de ferryterminals.

Tijdelijke parkeerterreinen voor vrachtwagens

Om hinder te voorkomen, zorgen we voor voldoende tijdelijke en goed beveiligde parkeergelegenheden voor chauffeurs bij de verschillende ferryterminals waar niet goed voorbereide chauffeurs hun papieren alsnog in orde kunnen maken. Exporteurs, transporteurs en verladers met lading bestemd voor het VK kunnen dit digitaal aanmelden via Portbase, nadat ze de douane-aangifte hebben afgerond. Dit is voor zowel im- als export.

Samenwerking voorbereidingen no-deal Brexit

Rijkswaterstaat werkt samen met provincies, gemeenten, ferrydiensten, havenbeheerders, Douane, Koninklijke Marechaussee, politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om alle gevolgen voor het verkeer in geval van een no-deal Brexit zo veel als mogelijk in goede banen te leiden.

Nieuws

Onderliggende pagina's