Tunnels

Tunnels

Rijkswaterstaat speelt als tunnelbeheerder een grote rol in het bereikbaar en veilig houden van onze tunnels. We beheren op dit moment 19 tunnels. In 2020 komt daar de Gaasperdammertunnel bij en er staan nog 4 andere tunnels op de planning.

Sinds de komst van de Nederlandse Tunnelwet moeten tunnels voldoen aan strenge veiligheidseisen. Hoe zorgen we ervoor dat onze tunnels veilig zijn én blijven? Welke maatregelen nemen wij bij incidenten? En hoe kunt u als weggebruiker zélf bijdragen aan veilige tunnels? Deze animatie leidt u in enkele minuten door het tunnelverhaal van Rijkswaterstaat.

(Beeldtekst: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beeldtitel: Het tunnelverhaal in vogelvlucht. Een animatie. Voice-over:) INLEIDENDE MUZIEK VOICE-OVER: Nederland heeft veel tunnels waar u waarschijnlijk regelmatig doorheen rijdt. Rijkswaterstaat beheert achttien van deze tunnels. De overige tunnels worden beheerd door andere overheden zoals gemeenten en provincies. Als tunnelbeheerder zorgen we ervoor dat de tunnels veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daarvoor volgen we de strenge veiligheidseisen van de Nederlandse Tunnelwet. Deze wet bestaat nog niet zo heel erg lang. U herinnert zich misschien nog wel de verschrikkelijke tunnelbranden in de Alpen eind jaren 90 en begin 2000, waarbij veel doden vielen. Toen waren de veiligheidseisen voor een tunnel nog niet vastgelegd in de wet. De EU-landen wilden koste wat kost zulke rampen in de toekomst voorkomen. Daarom heeft het Europees Parlement een Europese richtlijn opgesteld. De Nederlandse overheid heeft de Europese richtlijn vertaald naar de Tunnelwet. Daarin staat aan welke veiligheidseisen de Nederlandse tunnels moeten voldoen. De Tunnelwet is op sommige punten strenger dan de Europese richtlijn omdat er dagelijks enorm veel verkeer door onze tunnels rijdt. Als tunnelbeheerder onderhouden we onze tunnels goed en zorgen we ervoor dat veiligheidsvoorzieningen zoals ventilatiesystemen, vluchtdeuren, verlichting camera's en luidsprekers goed werken. Wegverkeersleiders houden al onze tunnels 24 uur per dag, 7 dagen per week vanuit verkeerscentrales in de gaten. Dit doen zij met behulp van camera's en detectiesystemen. Dus mocht er in een tunnel toch een keer een onveilige situatie ontstaan bijvoorbeeld door een ongeluk dan kunnen we razend snel stappen nemen zodat weggebruikers zich in veiligheid kunnen brengen. Het kan zijn dat we hiervoor rijstroken moeten afsluiten de snelheid in de tunnel tijdelijk verlagen of de tunnel zelfs even helemaal afsluiten. Zo krijgen de nood- en hulpdiensten de ruimte. Bij een ongeluk geeft de wegverkeersleider de weggebruikers instructies via de luidsprekers in de tunnel of een bericht via de autoradio. Bij brand zal hij de weggebruikers instrueren om de tunnel via de vluchtdeuren te verlaten. Ook kunnen weggebruikers zelf contact leggen met de wegverkeersleider via de noodtelefoon in de hulppostkast. Ook u kunt bijdragen aan veilige tunnels. Namelijk door altijd uw lichten aan te doen wanneer u door een tunnel rijdt voldoende afstand te houden tot de auto voor u en u aan de maximale snelheid te houden. Zo werken we allemaal hard aan veilige en betrouwbare tunnels. En met resultaat, want de Nederlandse tunnels behoren tot de veiligste van Europa. Prettig idee, toch, als u er volgende keer doorheen rijdt? (Beeldtekst: Wilt u meer weten over tunnels? Kijk dan op Rijkswaterstaat.nl. Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat, 2014.) RUSTIGE MUZIEK DIE ZACHTJES WEGEBT AFSLUITENDE MUZIEK

Hoogtemeldingen bij tunnels

Het is belangrijk om te weten hoe hoog een vrachtwagen is. Voor de veiligheid van vrachtwagenchauffeurs en andere weggebruikers zet Rijkswaterstaat zich in om hoogtes te meten. Onderstaande animatie legt uit waarom wij de hoogte van vrachtwagens meten en wat vrachtwagenchauffeurs moeten doen als ze een melding krijgen dat hun voertuig te hoog is. Voor meer informatie kan je ook kijken op:

VOICE-OVER: Als vrachtwagenchauffeur kunt u bij tunnels een melding krijgen dat uw wagen te hoog is. In deze animatie leggen we uit wat u dan moet doen. Europese regelgeving schrijft voor dat vrachtwagens niet hoger mogen zijn dan vier meter. Toch ontstaat er geregeld schade aan tunnels doordat hogere vrachtwagens erdoorheen proberen te rijden. Het repareren van deze schade kost veel geld en levert bovendien forse verkeershinder op. Om deze schade en hinder te voorkomen geeft Rijkswaterstaat u op weg naar een tunnel de volgende aanwijzingen. Een aantal kilometer voor de tunnel staat een verkeersbord met daarop de doorrijhoogte van de tunnel en de afrit die u moet nemen als uw wagen te hoog is. Ruim voor deze afrit passeert u een automatisch hoogtedetectiesysteem. Dit systeem meet de hoogte van uw voertuig. Als uw voertuig te hoog is, krijgt u via een knipperend bord een waarschuwing en de instructie om bij de volgende afslag de weg te verlaten. Verlaat u de weg niet, dan passeert u een tweede meetpunt. Als dit ook meet dat uw vrachtwagen te hoog is wordt de snelheid verlaagd en gaat het verkeerslicht van geel naar rood. Hierdoor komen u en al het overige verkeer stil te staan. De vertraging duurt gemiddeld tien tot twintig minuten. Als u stilstaat voor de afgesloten tunnel, krijgt u via een luidspreker de oproep om naar een speciale calamiteitenweg of naar de vluchtstrook te rijden. Hier meet een weginspecteur de hoogte van uw vrachtwagen met de hand op. Blijkt uit deze meting ook dat uw vrachtwagen te hoog is dan schakelt de weginspecteur de politie in om u te bekeuren. De boete bedraagt 700 tot 900 euro. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beeldtekst: Deze animatie is ontwikkeld in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland (TLN). Dit is een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Veelgestelde vragen

Hoe veilig zijn de tunnels van Rijkswaterstaat?

Onze tunnels behoren tot de veiligste in Europa en voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. Door de strenge wetgeving - de Nederlandse Tunnelwet is strenger dan de Europese veiligheidsrichtlijn voor tunnels - en het structurele onderhoud aan de tunnels kunnen we garanderen dat we veilige tunnels hebben.

Hoe houdt Rijkswaterstaat toezicht op het verkeer in en rondom tunnels?

Onze wegverkeersleiders houden tunnels 24 uur per dag en 7 dagen per week vanuit verkeerscentrales in de gaten. Dit doen ze met camera’s en detectiesystemen. Bij incidenten kunnen ze de tunnel afsluiten, installaties in de tunnel bedienen en de hulpdiensten alarmeren.

Toon alle vragen