Spitsstroken

Spitsstroken

Spitsstroken geven het verkeer bij drukte meer ruimte. Zo ontstaan er minder files.

Wat is een spitsstrook?

Een spitsstrook is een vluchtstrook aan de rechterkant of een rijstrook aan de linkerkant van de snelweg, die alleen tijdens drukke momenten open is voor verkeer.

Voordelen voor het verkeer

Doordat het verkeer tijdelijk gebruikmaakt van een extra rijstrook, stroomt het vlotter door en ontstaan er dus minder files. Bovendien vinden er minder kop-staartbotsingen plaats op trajecten waar spitsstroken zijn aangelegd.

Hoe herken ik een spitsstrook?

Borden boven en langs de weg geven aan waar een spitsstrook begint en eindigt.

Wanneer gaat een spitsstrook open?

Rijkswaterstaat opent en sluit een spitsstrook op basis van de verkeersdrukte ter plekke en de totale verkeersdrukte in de regio. Als er per uur meer dan 1350 auto’s per rijstrook passeren, gaat de spitsstrook open. Dit stellen we vast via actuele meetgegevens en camerabeelden.

Als er per uur meer dan 1350 auto’s per rijstrook passeren, gaat de spitsstrook open


INLEIDENDE MUZIEK

VOICE-OVER: Een spitsstrook is een vluchtstrook aan de rechterkant of een extra rijstrook aan de linkerkant van de snelweg die tijdens drukke momenten open is voor verkeer. De snelweg wordt hierdoor beter benut en het verkeer kan vlotter doorstromen.

Een spitsstrook gaat open bij een bepaald aantal auto's per uur per rijstrook en als er geen obstakels op de spitsstrook staan. Via een camerasysteem controleert Rijkswaterstaat of er geen obstakels op de strook staan. Tijdens die controle is er nog een rood kruis te zien boven de spitsstrook. Boven de andere rijstroken verschijnt al een groene pijl. Als de spitsstrook vrij is van obstakels, dan zet de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat het rode kruis om naar een groene pijl. De spitsstrook is dan open voor verkeer.

Voor een spitsstrook aan de rechterkant geldt dan dat u over de doorgetrokken streep mag rijden. Er liggen ook spitsstroken links van de rijbaan.

Ondanks drukte op de snelweg kan de spitsstrook om veiligheidsredenen toch dicht zijn. De spitsstrook is dicht als de camera's onvoldoende zicht hebben op de strook bijvoorbeeld bij mist of sneeuw. Ten tweede is hij dicht als er een obstakel op de weg staat. Een derde reden van een afgesloten spitsstrook bij drukte kan een ongeval zijn. Een vierde mogelijkheid is als de doorstroming verder op het traject in gevaar komt.

U heeft gezien hoe en wanneer spitsstroken opengaan en wanneer ze dicht zijn. Gebruik de spitsstrook als deze open is. Het zorgt voor betere doorstroming. Het betekent meer weg en minder file.

AFSLUITENDE MUZIEK

Hoe gebruik ik een spitsstrook?

Doorgetrokken streep

Wanneer een spitsstrook open is, moet u deze als een normale rijstrook gebruiken. De doorgetrokken witte streep die de spitsstrook aan de rechterkant van de snelweg markeert, mag u in dit geval dus negeren. U hoort altijd zo veel mogelijk de rechterrijstrook te gebruiken. Als de spitsstrook aan de rechterkant open is, betekent dit dus dat u zo veel mogelijk op de spitsstrook rijdt.

Lagere maximumsnelheid

Als de spitsstrook open is, geldt over het algemeen een lagere maximumsnelheid van 100 of 80 km/h op de hele rijbaan. Dit is veiliger: bij spitsstroken aan de rechterkant van de rijbaan valt de vluchtstrook weg en bestaat er dus geen uitwijkmogelijkheid. Een spitsstrook aan de linkerkant is soms smaller dan een gewone rijstrook. Ook dan geldt om veiligheidsredenen een lagere maximumsnelheid. Het voordeel dat een extra rijstrook biedt, weegt nog altijd ruim op tegen de snelheidsbeperking.

Hoe hard mag ik waar?

Op de pagina Maximumsnelheid snelwegen Nederland vindt u overzichtskaarten die aangeven hoe hard u op welke snelweg mag rijden. Over het algemeen zal bij openstelling van de spitsstrook een aangepaste maximumsnelheid gelden van 80 of 100 km/h. Dit staat altijd aangegeven op borden boven en langs de weg.

Hoe zorgt Rijkswaterstaat voor de veiligheid?

Bewaking spitsstrook

We houden spitsstroken met camera’s en een detectiesysteem in de gaten, vanuit een van onze verkeerscentrales. Hierdoor kunnen we een spitsstrook gelijk sluiten wanneer er een obstakel, ongeval of pechgeval is.

Soms is het zicht op de spitsstrook onvoldoende voor onze camera’s, zoals bij mist en sneeuw. Veiligheid van de weggebruiker blijft de eerste prioriteit. Daarom blijven spitsstroken in dat geval dicht, ook al is het druk op de weg. We kunnen het verkeer dan niet voldoende in de gaten houden om de veiligheid te waarborgen.

Pechhavens

Om de 500 tot 1000 meter liggen pechhavens langs de spitsstrook, rechts van de weg. Weggebruikers met pech wordt geadviseerd:

  • Rijd indien mogelijk door naar een parkeerhaven
  • Lukt dit niet, zet dan uw alarmlichten aan, parkeer de auto zo dicht mogelijk bij de rechter vangrail en draai de voorwielen naar de vangrail toe 
  • Laat daarbij wel zoveel ruimte dat uzelf en eventuele inzittenden rechts kunnen uitstappen 
  • Ga, net als de overige inzittenden, zo snel mogelijk achter de vangrail staan, liefst met een veiligheidshesje aan
  • Bel vanaf die plek 112 en geef je locatie door

Ga goed voorbereid op weg

Het advies aan weggebruikers is: ''Ga goed voorbereid op weg, zorg dat je kunt bellen bij pech''. 

  • Zorg dat je altijd een opgeladen mobiele telefoon bij je hebt (en eventueel een opgeladen powerbank) 
  • Zorg dat je het telefoonnummer van je pechhulpverlener bij de hand hebt

INLEIDENDE MUZIEK

VOICE-OVER: Spitsstroken zijn veilig. De verkeerscentrale van Rijkswaterstaat bewaakt de spitsstroken continu met camera's en een detectiesysteem.

Als de spitsstrook open is, geldt, indien nodig, een lagere maximumsnelheid. Dit is voor de veiligheid. Bij een spitsstrook aan de rechterkant van de rijbaan is er tijdelijk geen vluchtstrook en dus geen uitwijkmogelijkheid. Een spitsstrook aan de linkerkant is vaak een smallere rijstrook.Ook dan geldt een lagere maximumsnelheid.

Zodra er een auto met pech op de spitsstrook stilstaat zien de mensen in de verkeerscentrale dat en grijpen in. Het verkeer wordt via pijlen op de elektronische borden boven de weg naar een andere rijstrook gestuurd. De spitsstrook gaat dicht en de maximumsnelheid gaat omlaag.

Nieuwe spitsstroken worden altijd uitgebreid getest voordat ze open kunnen voor verkeer. Dit is essentieel voor de verkeersveiligheid. De systemen moeten betrouwbaar zijn en goed werken. Onvoldoende testen kan storingen veroorzaken en die storingen kunnen onveiligheid en vertragingen tot gevolg hebben.

U heeft gezien hoe Rijkswaterstaat de veiligheid op spitsstroken regelt. Gebruik de spitsstrook als deze open is. Het zorgt voor betere doorstroming. Het betekent meer weg en minder file.

AFSLUITENDE MUZIEK

Documenten

Overige vragen

Waarom legt Rijkswaterstaat spitsstroken aan in plaats van vaste rijstroken?

De procedure en de werkzaamheden voor het aanleggen van spitsstroken kosten minder tijd. Bovendien is de aanleg van spitsstroken aanzienlijk goedkoper.

Moet ik op de spitsstrook rijden als hij open is?

Als de spitsstrook open is, moet u deze gebruiken als een normale rijstrook. U mag de doorgetrokken streep dan negeren en erover rijden. Houd net als anders zo veel mogelijk rechts aan.

Toon alle vragen

Onderliggende pagina's