Parkeren voor vrachtwagenchauffeurs

Parkeren voor vrachtwagenchauffeurs

Langs het hoofdwegennet liggen om de 20 km verzorgingsplaatsen waar de weggebruiker tijdelijk zijn reis kan onderbreken om te rusten, tanken, even wat te eten of te drinken, te telefoneren, de hond uit te laten, een sanitaire stop te maken of de lading te inspecteren.

Verzorgingsplaatsen zijn specifiek voor dit doel ingericht en dus niet geschikt om langere tijd, bijvoorbeeld een nacht of een weekend, te verblijven. Vrachtwagenchauffeurs die langere tijd willen rusten kunnen terecht op beveiligde particuliere parkeerplaatsen dicht bij de snelweg. In tegenstelling tot de verzorgingsplaatsen langs de snelweg zijn deze parkings voorzien van voorzieningen voor chauffeurs zoals een restaurant, een douche of wifi. Bovendien zijn deze parkeerplaatsen beveiligd waardoor de kans op ladingdiefstal wordt verkleind.

Tekort aan parkeerplaatsen

De verzorgingsplaatsen langs de snelweg bieden voldoende parkeercapaciteit voor alle chauffeurs die kortere tijd willen rusten. Doordat veel chauffeurs langere tijd verblijven op een verzorgingsplaats, raken de verzorgingsplaatsen overvol. Vrachtwagenchauffeurs wijken soms uit naar een plek langs de snelweg, op een toerit of op de vluchtstrook. Met de verkeersveiligheid in het achterhoofd zorgen deze praktijken voor een onwenselijke en zelfs gevaarlijke situatie. Maar niet alleen langs de rijksweg is er sprake van 'wildparkeren'; chauffeurs parkeren hun vrachtwagen ook binnen gemeentegrenzen of langs provinciale wegen.

Rol van de weginspecteurs

De weginspecteurs van Rijkswaterstaat monitoren de situatie op de Nederlandse snelwegen voortdurend en nauwlettend en zullen deze situaties ook goed in de gaten houden. Het is de verantwoordelijkheid van de chauffeur om tijdig een geschikte parkeerplek te zoeken. Weginspecteurs waarschuwen chauffeurs dat parkeren langs toeritten en op vluchtstroken gevaarlijk en verboden is. Verder worden zij gewezen op alternatieven en hulpmiddelen zoals apps om voorafgaand aan de reis rustmomenten te plannen, tijdig een rustplek te zoeken of waar mogelijk die op voorhand te reserveren.

Meer private truckparkings

Op veel plaatsen zijn al private truckparkings gestart. Om alle vrachtwagenchauffeurs veilig te kunnen laten rusten, zoekt Rijkswaterstaat samen met andere partijen (overheden, bedrijven en brancheverenigingen) naar manieren om de vestiging van meer private beveiligde parkings langs het onderliggend wegennet te stimuleren.

Momenteel zijn er 44 geregistreerde commerciƫle truckparkings. Deze bieden ongeveer 4200 parkeerplekken. De laatste jaren zijn vooral grotere, beveiligde truckparkings gerealiseerd met vaak 200 of meer parkeerplekken. Maasvlakte Plaza in Rotterdam (350 plekken) en Hazeldonk in Breda (200 plekken) zijn hier voorbeelden van. Mede met financiƫle steun vanuit Europa (CEF-subsidie) wordt momenteel gewerkt aan de totstandkoming van ruim 800 beveiligde langparkeerplekken op 4 locaties aan de zuidoostelijke goederenvervoercorridors: een nieuwe voorziening bij Dordtse Kil en een uitbreiding van Maasvlakte Plaza, Venlo James Cook en Asten-Nobis.

Wilt u meer weten over parkeren op verzorgingsplaatsen, private truckparkings of de weginspecteurs? Neem dan contact op met Rijkswaterstaat.