Actuele verkeersongevallencijfers

Actuele verkeersongevallencijfers

Jaarlijks informeert de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer in een Kamerbrief over de ontwikkelingen in het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden. Hier vindt u de meest recente cijfers.

De cijfers uit de Kamerbrief komen tot stand op basis van de cijfers van het CBS (aantal verkeersdoden), Rijkswaterstaat (BRON) en het SWOV (aantal verkeersgewonden).

Cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Hieronder vindt u de meest recente CBS-cijfers over het aantal verkeersdoden. Tabel 1 geeft een totaalbeeld voor heel Nederland. Ook is er een onderverdeling naar leeftijdsklasse (tabel 2) en naar vervoerswijze (tabel 3).

Cijfers Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)

In onderstaande schema's vindt u de actuele cijfers uit BRON. Op basis van deze cijfers is, in tegenstelling tot de CBS-cijfers, een verdeling naar wegbeheerder te maken. Daarnaast zijn de verkeersslachtoffers verdeeld naar de maximumsnelheid van de weg weergegeven. 

Cijfers Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Hieronder zijn de recente cijfers over het aantal ernstig verkeersgewonden weergegeven.