03 Overzicht verkeersonderzoeken

Overzicht verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten

Rijkswaterstaat voert regelmatig verkeersonderzoeken uit op haar wegen. Hiervoor worden weggebruikers benaderd met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Ook kan het gaan om een uitnodiging voor een spitsmijdenproject.

Op dit moment worden geen verkeersonderzoeken uitgevoerd waarvoor adresgegevens nodig zijn.