Verkeersonderzoek

Verkeersonderzoek

Rijkswaterstaat registreert regelmatig kentekens van auto’s en vrachtauto’s om voertuigeigenaren te kunnen benaderen voor onderzoek. De onderzoeksresultaten worden onder meer gebruikt om het reisgedrag op een bepaalde locatie in kaart te brengen. Dit is nuttig bij het inzetten van maatregelen om files te verminderen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden snel na verwerking vernietigd. Het gebruik van data is verder anoniem.

Het verkeersonderzoek werkt als volgt:

  • Camera’s registreren op bepaalde plekken het kenteken van voertuigen.
  • De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) stuurt gegevens over de houder van het kenteken naar Rijkswaterstaat.
  • Rijkswaterstaat vraagt de automobilisten of ze deel willen nemen aan een verkeersenquête met vragen over herkomst, bestemming en reden van de reis, aantal personen en interesse in reisalternatieven.
  • Door analyse van de resultaten krijgen we een beter beeld van de verkeersstromen en kunnen de files worden verminderd.

Minder files door mobiliteitsprojecten

In sommige gevallen wordt de kentekenenquête ook gebruikt als basis voor mobiliteitsprojecten. In dat geval wordt aan de geënquêteerden gevraagd of ze deel willen nemen aan een vervolgonderzoek.

Een voorbeeld van een mobiliteitsproject is ‘spitsmijden’. Bij spitsmijden worden bestuurders geselecteerd die regelmatig in de spits rijden op een bepaald traject. Zij kunnen dan deelnemen aan een project waarbij ze beloond worden als ze geen of minder gebruik meer maken van dat betreffende traject in de spitsuren.

Privacybescherming

Persoonsgegevens en datum en plaats van registratie van de kentekens worden snel na verwerking vernietigd. De gegevens worden anoniem gebruikt en alleen door Rijkswaterstaat of overheidspartners. Privacygevoelige informatie wordt niet aan derden verstrekt zoals de belastingdienst of de politie. Zij hebben eigen camera's.

Meer weten?

Meer informatie over het gebruik van camerabeelden kunt u vinden op de pagina Wat doet Rijkswaterstaat met camerabeelden? Lees ook de veelgestelde vragen voor meer informatie over het verkeersonderzoek, privacy en mobiliteitsprojecten.