02 Rapportage Rijkswegennet

Rapportage Rijkswegennet

Vanaf mei 2012 brengt Rijkswaterstaat elke 4 maanden de Rapportage Rijkswegennet uit. Dit rapport gaat in op de ontwikkeling van de afgelegde voertuigkilometers, de doorstroming en verkeershinder door werkzaamheden en wat Rijkswaterstaat hieraan doet.

In de Rapportage Rijkswegennet vindt u informatie over:

  • het aantal gereden kilometers
  • de filezwaarte
  • de filetop-10 en plannen voor het oplossen van die knelpunten
  • de hoofdwegennetindicator met een indexering van economische voertuigverlieskosten
  • openstellingen van wegen en het effect daarvan op de files
  • wegwerkzaamheden en de hinder voor de weggebruiker
  • geplande wegwerkzaamheden voor de komende 4 maanden en de hinder die hierbij wordt verwacht

Speciale thema’s

In elke rapportage komen er speciale thema’s aan bod. Bijvoorbeeld de winterperiode, veiligheid en andere thema's met veel publieke belangstelling. In de rapportage betreft dit de beleving van automobilisten en COVID-19/corona in relatie tot het rijkswegennet.

Meer informatie Rapportage Rijkswegennet

De meest recente Rapportage Rijkswegennet vindt u op de Website Rijksoverheid.