02 Publieksrapportage Rijkswegennet

Publieksrapportage Rijkswegennet

Vanaf mei 2012 brengt Rijkswaterstaat elke 4 maanden de Publieksrapportage Rijkswegennet uit. Dit rapport gaat in op de ontwikkeling van de doorstroming en verkeershinder door werkzaamheden en wat Rijkswaterstaat hieraan doet.

In de Publieksrapportage Rijkswegennet vindt u informatie over:

  • het aantal gereden kilometers
  • de filezwaarte
  • de filetop-10 en plannen voor het oplossen van die knelpunten
  • openstellingen van wegen en het effect daarvan op de files
  • wegwerkzaamheden en de hinder voor de weggebruiker
  • geplande wegwerkzaamheden voor de komende 4 maanden en de hinder die hierbij wordt verwacht

Speciale thema’s

In elke rapportage komen er speciale thema’s aan bod. Bijvoorbeeld de winterperiode, veiligheid en andere thema's met veel publieke belangstelling, zoals smart mobility.

Meer weten?

De meest recente publieksrapportages Rijkswegennet vindt u op de website van de Rijksoverheid.