Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken rijksoverheid, provincies en gemeenten samen om overal in Nederland op tijd aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen.

Het NSL geeft een totaalbeeld van de luchtkwaliteit langs de wegen, nadat alle projecten en vastgestelde maatregelen zijn gerealiseerd. Hier gaat het bijvoorbeeld over de Europese normstelling voor de maximale uitstoot van nieuwe personenauto’s of het plaatsen van schermen langs de weg. Bij projecten kan het gaan om aanleg en verbreding van wegen.

NSL-meldingen

Rijkswaterstaat is als beheerder van de rijkswegen een belangrijke NSL-partner. De projecten van Rijkswaterstaat beïnvloeden de luchtkwaliteit, omdat er in veel gevallen extra verkeer gaat rijden. We hebben alle wegenprojecten opgenomen in het NSL door middel van NSL-meldingen. Rijkswaterstaat gebruikt het NSL voor het onderdeel Luchtkwaliteit bij toetsing van projecten aan de wet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt er zorg voor dat eventuele overschrijdingen van de Europese normen langs alle rijkswegen worden voorkomen door middel van bronmaatregelen en locatiespecifieke schermen.

Monitoring

Een centraal onderdeel binnen het NSL is de Monitoring. Jaarlijks worden nieuwe inzichten meegenomen, verbeteringen doorgevoerd en wordt er getoetst of het NSL op koers blijft om de grenswaarden te halen. In het kader van de jaarlijkse monitoringsronde stelt Rijkswaterstaat verantwoordingsrapportages op. Hierin wordt beschreven op welke wijze de geactualiseerde invoer tot stand is gekomen met betrekking tot de rijkswegen.

Documenten Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit