02 Luchtwetgeving

Luchtwetgeving

Om gezondheidsrisico’s te verminderen, gelden er regels voor de luchtkwaliteit. Zo zijn er Europese normen, die bepalen hoe schoon onze lucht moet zijn. De Nederlandse regels zijn op deze EU-richtlijnen gebaseerd.

EU-richtlijnen

De Europese normen bepalen de grenswaarden van vervuilende stoffen in de lucht. De hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en het nog fijnere PM2,5) mag deze waarden bijvoorbeeld niet overstijgen. EU-landen moeten zich houden aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof.

Wet milieubeheer

De richtlijnen van de EU zijn in de Nederlandse Wet milieubeheer opgenomen. Zo zet Nederland zich in om de volksgezondheid te beschermen.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Luchtvervuiling ontstaat op allerlei plekken in Nederland. Industrie, scheepvaart, luchtvaart, landbouw, woningbouw en wegverkeer zijn allemaal bronnen van stikstofdioxide en fijnstof. Om te zorgen dat Nederland kan voldoen aan de normen voor deze vervuilende stoffen, is in 2009 het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van start gegaan. Dit is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincies en organisaties van de Rijksoverheid, zoals Rijkswaterstaat. In het NSL zijn verschillende maatregelen opgenomen die zorgen dat de luchtkwaliteit in Nederland aan de EU-normen voldoet.