Bermbeheer

Bermbeheer

Rijkswaterstaat beheert vele bermen en oevers die belangrijk zijn voor het functioneren van de wegen, kanalen en rivieren. Op deze grond bevinden zich ook veel groenvoorzieningen met een natuurfunctie. Rijkswaterstaat zorgt door middel van efficiënt beheer en onderhoud dat alle functies behouden blijven.

Maaien en snoeien van bermen

In de zomer maaien we het gras en in de wintermaanden snoeien we de bomen langs wegen, kanalen en rivieren. Zo wordt de functie van de infrastructuur niet belemmerd door het groen. In sommige gebieden kan de (vaar)weggebruiker in de zomer genieten van bloeiende bermen. Bovendien vinden zeldzame plant- en diersoorten hier een toevluchtsoord. Voor insecten en kleine dieren kunnen deze groene stroken een leefgebied zijn. Voor vogels, vleermuizen en andere (grotere) dieren vormen de kanaaloever en wegberm een verbinding tussen hun leefgebieden.

Bloeiende berm langs de A50

Bermen schoonhouden

Dagelijks worden grote hoeveelheden afval achtergelaten langs de rijkswegen. Het merendeel verdwijnt in de afvalbakken en containers die ruimschoots voorhanden zijn. Een deel komt in de berm of op de parkeerplaatsen terecht als zwerfafval. Afval op de weg of in de berm kan een gevaar opleveren voor de weggebruiker. Bovendien trekt zwerfafval nog meer afval aan. Rijkswaterstaat verwijdert zwerfafval daarom zo snel mogelijk. Voorkomen van zwerfafval is natuurlijk het beste. Stichting Nederland Schoon verzorgt daarom attentieborden, goede afvalvoorzieningen en af en toe publiekscampagnes die mensen oproepen wegbermen en parkeerplaatsen schoon te houden.

Veilige bermen

Een veilige berm mag geen gevaarlijke obstakels bevatten en moet stevig genoeg zijn om het gewicht van een voertuig te kunnen dragen. Per rijksweg inventariseren en beoordelen we welke obstakels er in de berm staan en of en welke maatregelen we moeten treffen. Zo worden bomen en andere obstakels die bij botsing een gevaar kunnen opleveren afgeschermd met vangrails of verwijderd. Met deze maatregelen verwachten we de verkeersveiligheid te verbeteren.

Bij een botsing worden obstakels zo snel mogelijk geborgen.

Documenten

Bekijk de pagina Documenten voor onder meer het Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013 en de Leidraad Beheer Groenvoorzieningen 2013.

Onderliggende pagina's