01 Documenten

Documenten

Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013 en Leidraad Beheer Groenvoorzieningen 2013

Het Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013 is het verplichte document met contracteisen betreffende Beheer en Onderhoud aan groenvoorzieningen langs Rijksinfrastructuur. De Leidraad Beheer Groenvoorzieningen 2013 bevat achtergrondinformatie over Beheer en Onderhoud aan Groenvoorzieningen. Aan de Leidraad Beheer Groenvoorzieningen 2013 en het Kader Beheer groenvoorzieningen 2013 kunnen geen rechten worden ontleend bij contracten waar andere versies van de Leidraad en Kader Beheer Groenvoorzieningen gelden.

Beide documenten worden herzien. Wanneer deze herzieningen gereed zijn, wordt dit bekend gemaakt. Voor enkele onderdelen gelden al nieuwe eisen zoals boomveiligheidscontrole en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Documenten

Onderliggende pagina's