01 Beter Benutten

Beter Benutten

Werken aan bereikbaarheid kan op veel manieren. Rijkswaterstaat doet dit onder andere door wegen aan te leggen en uit te breiden. Maar ook slimme, goedkopere maatregelen hebben veel effect op de doorstroming. In het programma Beter Benutten werken Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden en het bedrijfsleven samen aan een beter gebruik van de bestaande infrastructuur.

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Op de drukste punten verminderen we de files met 20 procent en realiseren we in de spits 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur. Dit doen we sinds 2011 met praktische, meetbare maatregelen, per regio op maat gemaakt. We stimuleren onder meer goederenvervoer over water, zodat er minder vrachtverkeer op de weg nodig is.

Innovatieve maatregelen

In het programma is een belangrijke rol weggelegd voor intelligente transportsystemen (ITS): het toevoegen van ‘intelligentie’ aan mobiliteit. Zo werken we onder de noemer Blauwe Golf aan een vlotte doorvaart voor schepen met weinig oponthoud voor het wegverkeer door openstaande bruggen. Dit doen we door een betere informatie-uitwisseling tussen vaarwegbeheerders, de scheepvaart en het wegverkeer. Vooral realtime-informatie over openingstijden van sluizen en bruggen en de beschikbaarheid van ligplaatsen in de haven zorgt voor snellere doorstroming.

Blauwe Golf omvat innovatieve regionale projecten op het gebied van informatie-uitwisseling, zoals:

  • Database Blauwe Golf: schippers en automobilisten kunnen via realtime-informatie anticiperen op de opening van een brug.
  • Vaarpadplan: een sneller vaarpad door gecoördineerde brugopeningen.
  • Brug Management Systeem: berekent het ideale moment voor de brugopening.
  • Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS): informatievoorziening voor binnenvaartschippers over beschikbare ligplaatsen.

Bekijk de video voor meer informatie over en de voordelen van Blauwe Golf.

Regio's

De 12 drukste stedelijke regio’s van Nederland doen mee in het programma Beter Benutten. Dit zijn: Amsterdam, Arnhem-Nijmegen, Brabant, Groningen-Assen, Haaglanden, Leeuwarden, Maastricht, Midden-Nederland, Rotterdam, Stedendriehoek, Twente en Zwolle-Kampen.

Onderliggende pagina's