Incidentmanagement

Incidentmanagement; vlotte doorstroming van verkeer na pech of ongevallen

Rijkswaterstaat is bij een ongeval verantwoordelijk voor de veiligheid en doorstroming op de Nederlandse snelwegen. Bij pech of ongevallen zorgen we ervoor dat hulpdiensten snel en veilig hun werk kunnen doen en dat er snel en berger wordt ingeschakeld, zodat het verkeer weer zo snel mogelijk kan doorrijden. Dit geheel aan maatregelen noemen we samen 'incidentmanagement'.

We werken hierbij intensief samen met de hulpdiensten, bergers, pechhulpverleners, verzekeraars en alarmcentrales en andere wegbeheerders zoals gemeenten en provincies. Met elkaar zorgen we dagelijks voor een bereikbaar Nederland, ook bij pech en ongevallen.

Rol weginspecteurs en verkeerscentrales

Onze weginspecteurs en verkeerscentrales spelen een centrale rol in incidentmanagement. In de verkeerscentrale kunnen we bijvoorbeeld een rijstrook afsluiten door een rood kruis boven de weg. Zo kunnen hulpdiensten en bergers veilig hun werk doen. De weginspecteur leidt het verkeer met volg- en stoptekens om het incident heen. De weginspecteur beoordeelt bovendien ter plekke of het wegdek beschadigd is en gerepareerd moet worden. 

Ook calamiteitenoefeningen en het maken van scenario’s om bijvoorbeeld een aanrijding in een tunnel of een brand naast de snelweg af te wikkelen, vallen onder incidentmanagement. Veiligheid en een goede doorstroming van het verkeer hebben ook dan onze hoogste prioriteit.

In beeld: de 10 maatregelen na een ongeval of pech op de snelweg

Op onderstaande infographic ziet u stapsgewijs welke maatregelen we nemen voordat de weg weer kan worden vrijgegeven voor het verkeer. Meer gedetailleerde informatie vindt u op de pagina Veelgestelde vragen over incidentmanagement.

incidenten-op-snelweg-640