01 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

 1. Rijkswaterstaat beheert in totaal 1.052 bruggen. Het gaat om 167 beweegbare bruggen, 103 vaste stalen en 782 vaste betonnen bruggen. De andere bruggen in Nederland worden beheerd door andere overheden, zoals gemeenten en provincies.

 2. Ja, alle bruggen van Rijkswaterstaat zijn ontworpen voor een specifieke locatie. Rijkswaterstaat heeft dus geen 2 identieke bruggen in zijn beheer.

 3. Heeft een brug een overspanning van minder dan 60 m, dan kiezen we voor een betonnen brug, tenzij deze beweegbaar moet zijn. Beweegbare bruggen zijn altijd van staal. Daarnaast kan er ook een architectonische reden ten grondslag liggen aan de keuze voor een betonnen of stalen brug, omdat dat beter in het landschap past.

 4. Of een brug van beton of staal is, maakt voor de sterkte niet uit. Het aantal rijstroken is bepalend voor de verkeersintensiteit en belasting die een brug aankan.

 5. We bouwen betonnen en stalen bruggen altijd met een levensduur van 100 jaar.

 6. De bruggen over de grote rivieren en kanalen (die in het beheer zijn van Rijkswaterstaat) gaan zo min mogelijk open: 1 à 2 keer per dag.

 7. De grote bruggen bedienen we op afstand, vanuit de verkeerscentrale. Kleinere bruggen hebben nog een brugwachter ter plekke.

Veiligheid

 1. Voor alle bruggen is er een inspectie- en instandhoudingplan. Hierin staat wanneer we een brug moeten inspecteren en wanneer onderdelen van een brug aan vervanging toe zijn. We voeren voortdurend inspecties uit. Daarnaast monitoren we de staat van alle bruggen continu tijdens het gebruik en onderhoud.

 2. Tijdens een inspecties kunnen we vaststellen dat er - door de hogere belasting en hoge verkeersintensiteiten - in het rijdek vermoeiingsscheuren zijn ontstaan. Deze scheuren vormen geen gevaar voor de scheepvaart en het wegverkeer.

Onderhoud

 1. Onder de brug plaatsen we een aantal grote vijzels die het brugdek heel langzaam omhoog brengen. De brug komt hierdoor wat bol te staan. De brug blijft bij de landhoofden, de gedeeltes op het land, op de huidige hoogte.

 2. Hoge sterkte beton, ook wel hogesterktebeton of HSB genoemd, is een betonmengsel dat veel sterker is dan traditioneel beton. Rijkswaterstaat gebruikt HSB bij grote onderhoudswerkzaamheden aan stalen bruggen. Het is de enige methode waarvan bekend is dat het de krachten van het verkeer in combinatie met een stalen rijdek op de brug voldoende kan opvangen en verdelen.

Onderliggende pagina's