01 Trekvogelroute

Trekvogelroute A2

Het Routeontwerp A2 overstijgt, net als de andere 3 wegen, de moderniseringsopgave van een snelweg. Op verschillende plekken langs de snelweg A2 liggen kansen voor het versterken van het landschap, van de stedelijke regio’s en van de weg zelf. Het Routeontwerp vormt een uitgelezen kans om de krachten te bundelen en lokale en private partijen te verleiden.

De snelweg A2 verbindt en doorsnijdt vele gebieden, zowel ruimtelijk, beleidsmatig als projectmatig. Nu al beïnvloedt de weg bedoeld of onbedoeld de ruimtelijke structuur in en rondom de steden. Naast de onbetwiste waarde van de A2 als nationale verkeersader, ondervindt de directe omgeving steeds meer hinder van de snelweg. Door de druk vanuit de weg, het landschap en de verstedelijking is een integrale aanpak vereist.

Visie

Een 1e ontwerpschets laat de verscheidenheid langs de A2 zien. In vogelvlucht worden op landschappelijk gebied de Recreatieve Veenplassen, het Open Rivierenlandschap, het Coulissen Landschap, het Continue Bos, de Maasplassen en het Dal van de Maas onderscheiden. Bij verstedelijking gaat het om het Arenafront, Abcoude aan het Water, de Leidsche Rijn Boulevard, de Snelwegsingel in Den Bosch, de Science-parkway en City Maasdal tussen Roermond en Maastricht.

Voor het ontwerp van de weg is een vormentaal gecreëerd op basis van 4 ontwerpprincipes.

  • Contrast: het ontwerp van geluidsschermen, verlichting en verzorgingsplaatsen moet het onderscheid tussen landschap en stad voor de rijdende passant versterken.
  • Magneet: een strakkere ordening van het wegmeubilair of zelfs het opruimen van overbodige elementen.
  • Motief: door het juiste gebruik van textuur, reliëf en kleur kan met verschillende snelheden een terugkerende print worden herkend. Deze print is de trekvogel, die de zuidwaartse richting van de A2 symboliseert.
  • WOW-effect: belangrijke herkenningspunten als rivieren, steden, knooppunten, moeten met kunst- en ontwerpingrepen beter zichtbaar worden gemaakt.

Document