04 Panoramaroute

Panoramaroute A27

De snelweg A27 raakt verschillende stedelijke regio's, maar doorsnijdt deze nauwelijks. Wie over de A27 rijdt, ervaart weinig van de grootstedelijke dynamiek van Almere, Utrecht en Breda. De snelweg ligt letterlijk in de luwte van deze stadsregio's.

Het is een snelweg die nog de ruimte om zich heen heeft. Wat gelijktijdig opvalt, is de landschappelijke diversiteit en vooral de ongereptheid van de omgeving. Vanaf de weg heeft de automobilist op veel plekken nog een breed beeld op rivieren, waarden, polders, natuurgebieden, bossen en karakteristieke stads- en dorpssilhouetten.

Dit bijzondere karakter krijgt echter de komende jaren te maken met grootschalige veranderingen. Met het Routeontwerp kan worden gewerkt aan afstemming tussen zowel de snelweg A27 en de omgeving als tussen de op handen zijnde ontwikkelingen.

Visie

De visie Panoramaroute gaat er vanuit dat de weg te gast is in het landschap. Dit wil zeggen dat panoramische vergezichten op landschappen en steden maximaal ervaren moeten kunnen worden. Hiervoor hanteert de visie 3 componenten.

Naast omgeving en weg zijn dat de contactpunten. Als het gaat om de omgeving pleit de visie voor een versterking van het landschappelijke karakter van de A27. Dit houdt in dat beplantingsstructuren worden hersteld, markante oriëntatiepunten zichtbaar gemaakt en ecologische en recreatieve verbindingen hersteld. Binnen het stedelijk gebied betekent dit de aanleg van ‘landschappelijke’ geluidswallen en het zorgvuldig inpassen van bedrijventerreinen. De weg zelf moet zo terughoudend mogelijk worden ingericht.

Storende en overbodige elementen moeten, met name in bermen, verwijderd worden. Bij het ontwerp van overige wegelementen staat de identiteit van de snelweg en functionaliteit voorop. Met contactpunten doelt de visie op plekken waar snelweg en omgeving elkaar raken.

De visie vraagt aandacht voor bruggen (waar het uitzicht op rivieren centraal moet staan), verzorgingsplaatsen en uitvalsbases (waar de snelheid van de weg de traagheid van het landschap ontmoet) en de snijpunten met de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Document