Verkeersinformatie

Verkeersinformatie

Rijkswaterstaat verzamelt verkeersgegevens en stelt die als open data beschikbaar. Informatie over geplande wegwerkzaamheden vindt u onder het kopje Wegwerkzaamheden. Als we extreem veel hinder op de weg verwachten, geven we een verkeeralarm af.

Beter geïnformeerd op weg? Check actuele verkeersinformatie 24/7 via onze speciale website.

Actuele verkeersinformatie

Volg ons ook op Twitter: @RWSverkeersinfo.

Rijkswaterstaat Actueel-app

Voor uw smartphone, iPad of iPod is de gratis Rijkswaterstaat Actueel-app ontwikkeld. De app geeft voor vertrek verkeersinformatie over de af te leggen route, bijvoorbeeld woon-werk, zodat automobilisten hinder kunnen vermijden door bijvoorbeeld een alternatieve route te kiezen. Naast actuele informatie over verstoringen op de snelwegen biedt de app ook een overzicht van de geplande werkzaamheden.

Download app in App Store

Download app in Google Play Store

Verkeershinder door wegwerkzaamheden

Meer informatie over geplande werkzaamheden vindt u op de pagina Projectenoverzicht wegen. Het geeft een overzicht van alle projecten aan de weg die mogelijk hinder kunnen veroorzaken.

Weer- en verkeeralarm

Als Rijkswaterstaat extreem veel vertraging op de weg verwacht, kondigen wij een verkeeralarm af. Ga bij een verkeeralarm alleen de weg op als dit echt nodig is. Dit beperkt de overlast. Wij geven een verkeeralarm af bij: 

  • extreme weersomstandigheden 
  • een (dreigende) pandemie 
  • afgesloten snelwegen 
  • (dreigend) hoogwater

KNMI

Het KNMI waarschuwt voor extreme weersomstandigheden via een weeralarm. Een weeralarm leidt alleen tot een verkeersalarm als wij verwachten dat het weer extreme vertraging op de weg veroorzaakt.

Onderliggende pagina's