Planning en aanpak

Rijkswaterstaat werkt aan de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid. We verbreden daar de weg. Op deze pagina vindt u de volledige planning en meer informatie over de aanpak.

In 2017 heeft minister Van Nieuwenhuizen de startbeslissing gemaakt voor de aanpak van het drukste traject van de N50 Kampen – Kampen Zuid.

Wanneer

Gereed: 2023
2019 - 2020

Opstellen ontwerptracébesluit

Eind 2020

Vaststellen ontwerptracébesluit

Eind 2021

Vaststellen tracébesluit

2022
  • Contractvoorbereiding en aanbesteding
  • Start werkzaamheden
2023

Openstelling traject

Deze planning is onder voorbehoud.

Betrokken overheden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de opdrachtgever van dit project. De provincie Overijssel is medefinancierder en medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de economische kerngebieden in de provincie en de bereikbaarheid ervan. De gemeente Kampen is betrokken aangezien de verbreding van de N50 binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt.

Procedure

Momenteel is Rijkswaterstaat bezig met de voorbereiding van het opstellen van het ontwerptracébesluit (OTB). In een OTB staan details over het ontwerp, de inpassing van de weg en de effecten op de omgeving. We onderzoeken wat de effecten van de maatregelen op onder andere lucht, geluid en milieu zijn en of de maatregelen leiden tot extra verkeer. Bij dit project gaat het om een aanpassing aan de bestaande infrastructuur. Dat betekent dat de verkorte Tracéwetprocedure wordt gevolgd. Na zorgvuldig onderzoek voor het OTB, starten de werkzaamheden naar verwachting in 2022.

Informatiebijeenkomst

Rijkswaterstaat organiseert in de 3e week van januari 2020 een informatiebijeenkomst. Aanmelden hiervoor is niet nodig. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Meer informatie over de inloopavond vindt u binnenkort op deze pagina.

Zie ook