Uitbreiding A1 Oost

onderliggende pagina's

Uitbreiding A1 Oost

Waarom

  • Er is veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo door toenemend vrachtverkeer.
  • Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland.
  • Goede doorstroming op deze route is daarom belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg weefvakken en aanpassen knooppunt Beekbergen
trajecten op de A1 krijgen er een extra rijstrook bij

Heb ik last van de werkzaamheden?

In het voorjaar en zomer van 2017 ondervinden weggebruikers op zowel de A1 als de A50 meer hinder van de wegwerkzaamheden. Doordat rijstroken zijn versmald, gelden er op diverse gedeelten van de A1 en de A50 snelheidsbeperkingen. Het verkeer moet rekening houden met extra reistijd. De werkzaamheden op dit traject zijn eind 2017 gereed.

Alles over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 2028
2016 - 2017 Aanleg weefvakken tussen afrit Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen en aanpassen knooppunt Beekbergen
2017
  • Publicatie ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn - Azelo, met mogelijkheid tot inspraak
  • Vaststellen tracébesluit A1 Apeldoorn - Azelo, met mogelijkheid in beroep te gaan bij de Raad van State
2018 - 2020 Verbreding A1 naar 2x4 rijstroken tussen Twello en Deventer en naar 2x3 rijstroken tussen Deventer-Oost en Rijssen

Bekijk de planning

Animatie verbreding A1 tussen Apeldoorn en Azelo

Film over de plannen voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo.

Rijkswaterstaat gaat de A1 verbreden tussen Apeldoorn en Azelo.
Dat is nodig omdat de toename van verkeer op dit wegvak voor veel vertraging zorgt.

De A1 is heel belangrijk als verbinding tussen de Randstad, de Stedendriehoek, de regio Twente en het achterland van Noord- en Oost-Europa. Met de verbreding van de A1 zorgen we voor een betere bereikbaarheid, een betere doorstroming en uiteindelijk een economische impuls voor de regio.
Dat doen we graag samen met de regio.

Het verkeer over deze weg neemt in de komende jaren sterk toe.

Als bedrijfsleven en logistieke sector zijn we erg blij met de verbreding van de A1.
De nu dagelijks toenemende files zullen dan weer voor een belangrijk deel zijn opgelost.
Dat maakt het voor ons gemakkelijker om een betrouwbare planning te maken om op tijd bij de klanten te komen.

De verbreding van de weg vindt plaats tussen 2016 en 2028 en gebeurt in drie etappes.

Op basis van het Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen worden in 2016 en 2017 maatregelen uitgevoerd om de doorstroming bij Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen te verbeteren.
Tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen komt aan beide zijden een extra rijstrook.
Op knooppunt Beekbergen wordt een viaduct gemaakt om verkeer van de A1 richting Arnhem beter te laten doorstromen. Ook de aansluiting met de A50 wordt aangepast.

De planning voor de volgende 2 etappes is al globaal vastgesteld. Tussen 2017 en 2020 wordt aan een verbreding van de weg tussen Twello en Deventer en tussen Deventer- Oost en Rijssen gewerkt.

En na 2024 aan een verbreding tussen Apeldoorn en Twello, tussen Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en knooppunt Azelo.

In 2016 is inspraak mogelijk op de ontwerpen en bijbehorende maatregelen voor deze plannen.

Nederland bereikbaar houden is een kwestie van samenwerken.
Want files en langzaam rijdend verkeer zijn slecht voor de economie en de leefomgeving.
Daarom werken we als Provincie Overijssel en Gelderland, de regio Stedendriehoek en het Rijk samen aan het verbreden van de A1.
Gezamenlijk investeren we daar ruim € 400.000.000 in.
En dat geld steken we niet alleen in meer ruimte voor het autoverkeer maar goede inpassing in het landschap, ecologie en milieu zijn ook erg belangrijk.
De A1 blijft zo het visitekaartje van Oost-Nederland.
Daar heeft niet alleen onze regio profijt van, maar uiteindelijk heel Nederland.

Kijk voor meer informatie op www.rws.nl/uitbreidinga1oost.

Documenten

Factsheet Verkeershinder A1 - A50
Informatie over de werkzaamheden A1 Apeldoorn-Zuid - knooppunt Beekbergen in april en mei 2017 pdf 153 kB / maart 2017
Kaart verbreding A1 Oost
Schets van de verbreding tussen Apeldoorn en Azelo pdf 279 kB / november 2016
Toolkit communicatiemiddelen Uitbreiding A1 Oost
Bestaande uit factsheets, banners en plattegronden met omleidingsroutes zip 1 MB / maart 2017

Alle documenten

Nieuws

Op de hoogte blijven

Stuur door