Uitbreiding A1 Oost

Uitbreiding A1 Oost

Waarom

  • Er is veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo door toenemend vrachtverkeer.
  • Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland.
  • Goede doorstroming op deze route is daarom belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio.

Alle doelen en resultaten

Hoe

55
km snelweg op de A1 krijgt er een extra rijstrook bij

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn gestart in 2019 en lopen door tot 2025. Weggebruikers kunnen tijdens de werkzaamheden de volgende hinder ondervinden:

  • versmalde rijstroken
  • verlaagde maximumsnelheid naar 90 km/h
  • meer oponthoud in de spits

Bekijk de kaart voor meer informatie over de werkzaamheden.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 2025
2020 - 2021 Verbreding A1 naar 2x3 rijstroken tussen Rijssen en knooppunt Azelo
2022 - 2025 Verbreding A1 naar 2x4 rijstroken tussen Apeldoorn en Twello
2025 Werkzaamheden naar verwachting uiterlijk gereed

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Documenten

Er is een factsheet en een publiekssamenvatting met toelichtende kaarten van het Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo beschikbaar. In de factsheet staat een weergave van de verdere procedure en de planning van de beroepstermijn. In de samenvatting leest u de meest opvallende wijzigingen tussen het ontwerptracébesluit en het tracébesluit.

Nieuws