Projecten

Tot 2030 staat de renovatie en vervanging van 13 bruggen, 8 tunnels en 13 wegen in de provincie Zuid-Holland op het programma.

Gebiedsgerichte werkwijze

Veel projecten spelen zich af rond Rotterdam en in de regio Drechtsteden. Dit maakt goede planning en afstemming met andere wegbeheerders in deze gebieden belangrijk. We hebben onze projecten binnen Zuid-Holland ingedeeld in 5 gebieden die passen bij het gebruik van de wegen:

 • Haaglanden/Rijnland
 • Rotterdam
 • Voorne-Putten/Haven
 • Hoeksche Waard
 • Drechtsteden

Samen met onze partners in deze gebieden bespreken we de aanpak om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken. Met overheden, netwerkbeheerders en ook vertegenwoordigers van werkgevers- en ondernemersorganisaties. Door aannemers te prikkelen het werk zo efficiënt mogelijk te organiseren, het verkeer om te leiden tijdens de uitvoering van een project maar vooral door ander reisgedrag te stimuleren. Samenwerking is hierbij een must.

Werkzaamheden per gebied

Per gebied wordt in onderstaande kaartjes een overzicht gegeven van de werkzaamheden aan bruggen (rood), tunnels (blauw) en wegen (groen). De planning van de werkzaamheden geven we als volgt aan:

 • 0 stippen: project is nog niet gestart en de planning is onbekend
 • 1 stip: project is in voorbereiding en de planning is onzeker
 • 2 stippen: de planfase loopt en de planning is stabiel
 • 3 stippen: het project is in uitvoering en de planning is zeker

Haaglanden/Rijnland

Tot 2022 wordt de Rijnlandroute aangelegd. Vanaf 2023 start de uitvoering van de A4 Haaglanden waarbij de A4 rond Den Haag en toegangswegen naar de stad op de schop gaan. Vanaf 2025 staat de renovatie van de Sytwendetunnel en vervanging van een groot aantal viaducten in de A44 op het programma. Tenslotte wordt vanaf 2026 de A4 tussen Den Haag en knooppunt Burgerveen verbreed.

Rotterdam

In 2024 worden de A16 Rotterdam en de Blankenburgverbinding opengesteld voor het verkeer. Vanaf 2025 wordt het een drukke bedoening. In 2025 start de vervanging van de Van Brienenoordbrug en werkzaamheden aan het Kethelplein. Renovatie van de Algerabrug en de Giessenbrug zijn nog niet ingepland en vinden na 2025 plaats.

Voorne-Putten/Haven

In 2021 wordt de tijdelijke Suurhoffbrug opgeleverd en worden de werkzaamheden aan de Botlekbrug afgerond. Vanaf 2023 wordt er aan de Spijkenisserbrug gewerkt. De Botlektunnel en de Thomassentunnel worden vanaf 2025 gerenoveerd.

Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard staat de renovatie van de Heinenoordtunnel centraal. Deze vindt in 2023 en 2024 plaats. In 2023 wordt ook de klep van de Haringvlietbrug vervangen. Het vaste deel van de Haringvlietbrug en de A29 worden na 2025 gerenoveerd.

Drechtsteden

In 2020 wordt de renovatie van de Wantijbrug afgerond en start de renovatie van de N3. Deze is gereed in 2021, samen met de aanpassingen aan de aansluitingen met de A16 en de A15. Vanaf 2025 worden de Drechttunnel en de Noordtunnel gerenoveerd en worden de stadsbrug Dordrecht, de Papendrechtsebrug en de brug over de Noord aangepakt. De planning van deze bruggen moet nog worden uitgewerkt.

De kaart met planning tot circa 2030 is ook te downloaden.

Projecten in uitvoering

Geplande projecten (korte termijn)

Overige projecten (lange termijn)

 • A29
 • Kethelplein (A20 Blijdorp + A20/A4)
 • Stadsbrug Dordrecht
 • Heinenoordtunnel
 • Botlektunnel
 • Thomassentunnel
 • Tweede Heinenoordtunnel
 • Drechttunnel
 • Noordtunnel
 • Beneluxtunnel
 • Sijtwendetunnel
 • Brug over de Noord
 • Algerabrug
 • Giessenbrug
 • Haringvlietbrug
 • Harmsenbrug
 • Papendrechtse brug
 • N57: Brug in de Goereesesluis

Download het volledige projectoverzicht.

Zie ook