Projecten

Tot 2030 staat de renovatie en vervanging van 13 bruggen, 8 tunnels en 13 wegen in de provincie Zuid-Holland op het programma.

Gebiedsgerichte werkwijze

Veel projecten spelen zich af rond Rotterdam en in de regio Drechtsteden. Dit maakt goede planning en afstemming met andere wegbeheerders in deze gebieden belangrijk. We hebben onze projecten binnen Zuid-Holland ingedeeld in 5 gebieden die passen bij het gebruik van de wegen:

 • Haaglanden/Rijnland
 • Rotterdam
 • Voorne-Putten/Haven
 • Hoeksche Waard
 • Drechtsteden

Zuid-Holland Bereikbaar

Ook andere wegbeheerders in Zuid-Holland hebben een grote onderhoudsopgave. De afstemming van alle projecten vindt plaats binnen het programma Zuid-Holland Bereikbaar. 

Binnen Zuid-Holland Bereikbaar werken we samen aan een aanpak om de verkeershinder zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Met overheden, netwerkbeheerders en ook vertegenwoordigers van werkgevers- en ondernemersorganisaties.

Door aannemers te prikkelen het werk zo slim mogelijk te organiseren, het verkeer om te leiden tijdens de uitvoering van een project maar vooral door ander reisgedrag aan te moedigen. Samenwerking is hierbij noodzakelijk.

Werkzaamheden per gebied

Per gebied wordt in onderstaande kaartjes een overzicht gegeven van de werkzaamheden aan bruggen (rood), tunnels (blauw) en wegen (groen). De planning van de werkzaamheden geven we als volgt aan:

 • 0 stippen: project is nog niet gestart en de planning is onbekend
 • 1 stip: project is in voorbereiding en de planning is onzeker
 • 2 stippen: de planfase loopt en de planning is stabiel
 • 3 stippen: het project is in uitvoering en de planning is zeker

Haaglanden/Rijnland

De planning is dat de Rijnlandroute in 2023 wordt opgeleverd. De start van de uitvoering van de A4 Haaglanden-N14 is vertraagd door een uitspraak van de Raad van State over de manier waarop stikstofuitstoot wordt berekend.

Vanaf 2025 staan de vernieuwing van de Sijtwendetunnel en de vervanging van een groot aantal viaducten in de A44 op het programma. Tot slot wordt vanaf 2026 de A4 tussen Den Haag en knooppunt Burgerveen verbreed.

Rotterdam

In 2024 wordt de Blankenburgverbinding geopend voor het verkeer. Vanaf 2025 wordt het een drukke bedoening. In 2025 wordt de A16 Rotterdam opgeleverd en starten de werkzaamheden aan het Kethelplein.

In de zomers van 2026-2028 worden de bogen en de klep van de Van Brienenoordbrug vervangen. Renovatie van de Algerabrug en de Giessenbrug zijn nog niet ingepland en vinden na 2025 plaats.

Voorne-Putten/Haven

In 2021 wordt de tijdelijke Suurhoffbrug opgeleverd en worden de werkzaamheden aan de Botlekbrug afgerond. In 2024 worden de systemen van de Spijkenisserbrug vervangen. De Botlektunnel en de Thomassentunnel worden vanaf 2025 gerenoveerd.

Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard staan de renovatie van de Heinenoordtunnel (2023-2024) en de renovatie van de Haringvlietbrug centraal. Deze brug krijgt in 2023 als 1e een nieuwe klep. Het vaste deel van de Haringvlietbrug en de A29 zelf worden na 2025 gerenoveerd.

Drechtsteden

In de tweede helft van 2021 worden verschillende projecten afgerond: de renovatie van de N3, de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht en de aansluiting A15-N3.

In 2024 start de renovatie van de Brug over de Noord en vanaf 2025 worden de Drechttunnel en de Noordtunnel gerenoveerd en worden de verkeersbrug Dordrecht en de Papendrechtsebrug aangepakt. De planning van deze bruggen moet nog worden uitgewerkt.

Overige projecten (lange termijn)

 • Sijtwendetunnel
 • A4 Burgerveen
 • Algerabrug
 • Van Brienenoordcorridor
 • Brug over de Goereese sluis
 • Thomassentunnel
 • Botlektunnel
 • Renovatie A29
 • Noordtunnel
 • Drechttunnel A15
 • Papendrecht-Gorinchem

Afgeronde projecten

 • Botlekbrug
 • Wantijbrug
 • Renovatie N3
 • Projecten Drechtsteden

Zie ook