Projecten

Tot 2030 staat de renovatie en vervanging van 13 bruggen, 8 tunnels en 13 wegen in de provincie Zuid-Holland op het programma.

Gebiedsgerichte werkwijze

Veel projecten spelen zich af rond Rotterdam en in de regio Drechtsteden. Dit maakt goede planning en afstemming met andere wegbeheerders in deze gebieden belangrijk. We hebben onze projecten binnen Zuid-Holland ingedeeld in 5 gebieden die passen bij het gebruik van de wegen:

 • Haaglanden/Rijnland
 • Rotterdam
 • Voorne-Putten/Haven
 • Hoeksche Waard
 • Drechtsteden

Samen met onze partners in deze gebieden bespreken we de aanpak om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken. Met overheden, netwerkbeheerders en ook vertegenwoordigers van werkgevers- en ondernemersorganisaties. Door aannemers te prikkelen het werk zo efficiënt mogelijk te organiseren, het verkeer om te leiden tijdens de uitvoering van een project maar vooral door ander reisgedrag te stimuleren. Samenwerking is hierbij een must.

Werkzaamheden per gebied

Per gebied wordt in onderstaande kaartjes een overzicht gegeven van de werkzaamheden aan bruggen (rood), tunnels (blauw) en wegen (groen). De planning van de werkzaamheden geven we als volgt aan:

 • 0 stippen: project is nog niet gestart en de planning is onbekend
 • 1 stip: project is in voorbereiding en de planning is onzeker
 • 2 stippen: de planfase loopt en de planning is stabiel
 • 3 stippen: het project is in uitvoering en de planning is zeker

Haaglanden/Rijnland

Tot 2022 wordt de Rijnlandroute aangelegd. Vanaf 2023 start de uitvoering van de A4 Haaglanden waarbij de A4 rond Den Haag en toegangswegen naar de stad op de schop gaan. Vanaf 2025 staat de renovatie van de Sytwendetunnel en vervanging van een groot aantal viaducten in de A44 op het programma. Tenslotte wordt vanaf 2026 de A4 tussen Den Haag en knooppunt Burgerveen verbreed.

Rotterdam

In 2024 worden de A16 Rotterdam en de Blankenburgverbinding opengesteld voor het verkeer. Vanaf 2025 wordt het een drukke bedoening. In 2025 start de vervanging van de Van Brienenoordbrug en werkzaamheden aan het Kethelplein. Renovatie van de Algerabrug en de Giessenbrug zijn nog niet ingepland en vinden na 2025 plaats.

Voorne-Putten/Haven

In 2021 wordt de tijdelijke Suurhoffbrug opgeleverd en worden de werkzaamheden aan de Botlekbrug afgerond. Vanaf 2023 wordt er aan de Spijkenisserbrug gewerkt. De Botlektunnel en de Thomassentunnel worden vanaf 2025 gerenoveerd.

Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard staat de renovatie van de Heinenoordtunnel centraal. Deze vindt in 2023 en 2024 plaats. In 2023 wordt ook de klep van de Haringvlietbrug vervangen. Het vaste deel van de Haringvlietbrug en de A29 worden na 2025 gerenoveerd.

Drechtsteden

In 2020 wordt de renovatie van de Wantijbrug afgerond en start de renovatie van de N3. Deze is gereed in 2021, samen met de aanpassingen aan de aansluitingen met de A16 en de A15. Vanaf 2025 worden de Drechttunnel en de Noordtunnel gerenoveerd en worden de stadsbrug Dordrecht, de Papendrechtsebrug en de brug over de Noord aangepakt. De planning van deze bruggen moet nog worden uitgewerkt.

De kaart met planning tot circa 2030 is ook te downloaden.

Projecten in uitvoering

 • Wantijbrug

  De Wantijbrug krijgt een nieuwe klep. Ook wordt het besturingssysteem vervangen. Daarna kan de brug weer minimaal 30 jaar mee.
 • A15 Botlekbrug

  De nieuwe Botlekbrug is sinds 2015 in gebruik voor het wegverkeer. In 2017 is de Oude Botlekbrug gesloopt. In 2019 is de definitieve verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers opengesteld. De komende tijd wordt het spoor afgebouwd.
 • Blankenburgverbinding

  Door de aanleg van de Blankenburgverbinding vermindert de drukte op de A15 (waaronder de Botlektunnel) en op de Beneluxcorridor tussen de A20 en A15.
 • A16 Rotterdam

  De aanleg van de nieuwe rijksweg tussen de A16 en A13, de A16 Rotterdam, is gestart in 2019. In 2024 gaat de weg open voor verkeer.

Geplande projecten (korte termijn)

 • A20 Nieuwerkerk Gouda

  De doorstroming en verkeersveiligheid op de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda kunnen beter. Het project doorloopt op dit moment een planstudie. Het tracébesluit is eind 2022 voorzien.
 • Rijnlandroute

  De Rijnlandroute verbetert de bereikbaarheid van de regio door onder meer een boortunnel tussen de A4 en de A44 en de verbreding van delen van de A4. De provincie Zuid-Holland voert dit project uit.
 • Projecten Drechtsteden

  Rijkswaterstaat vernieuwt de aansluitingen van de N3 op de A15 en A16. Op beide trajecten staan momenteel regelmatig files. De nieuwe aansluitingen zorgen voor een betere bereikbaarheid van de regio.
 • N3

  De N3 is technisch verouderd en dus is onderhoud nodig. Rijkswaterstaat vervangt de fundering en het wegdek van de gehele N3. Hierdoor ontstaat weer een vlakke weg.
 • A27 Houten - Hooipolder

  Rijkswaterstaat verbreedt de A27 om de doorstroming te verbeteren en het sluipverkeer te verminderen. De bestaande Merwedebrug wordt vervangen door 2 nieuwe bruggen.
 • A16 Brienenoordbrug

  De bogen van de 2 bruggen en de beweegbare delen (de kleppen) vertonen vermoeiingsverschijnselen en moeten op afzienbare termijn vervangen of gerenoveerd worden
 • Suurhoffbrug

  Rijkswaterstaat bereidt de bouw van een nieuwe Suurhoffbrug voor. Totdat deze nieuwe vaste brug is gerealiseerd, leggen we aan de oostkant van de Suurhoffbrug een tijdelijke brug aan met 2 rijstroken om de bestaande brug te ontlasten.
 • Spijkenisserbrug

  De Spijkenisserbrug is verouderd en storingsgevoelig gebleken. Renovatie van de brug is nodig om de storingen structureel aan te pakken. De renovatie staat gepland voor 2023 – 2024.
 • Calandbrug

  De Calandbrug is in de toekomst niet meer nodig voor treinverkeer. Voor het spoor wordt een nieuwe verbinding gemaakt: het Theemswegtracé. Zodra deze klaar is, wordt het spoor verwijderd en wordt de bestaande weg opnieuw geasfalteerd.
 • A4 Haaglanden – N14

  Om verkeersknelpunten rond Den Haag te voorkomen, verbeteren we de doorstroming van de A4 Haaglanden en de N14. Er komen nieuwe rijstroken en we passen knooppunt Ypenburg en diverse andere aansluitingen aan.
 • A4: extra rijstrook Burgerveen – N14

  Na de MIRT-verkenning is besloten een extra rijstrook aan te leggen op de A4 tussen Burgerveen en de N14. Het Ringvaartaquaduct, voor het verkeer in de richting Den Haag, wordt vernieuwd en de parallelbanen tussen Leiderdorp en het nieuwe knooppunt Hofvliet worden aangepast.

Overige projecten (lange termijn)

 • A29
 • Kethelplein (A20 Blijdorp + A20/A4)
 • Stadsbrug Dordrecht
 • Heinenoordtunnel
 • Botlektunnel
 • Thomassentunnel
 • Tweede Heinenoordtunnel
 • Drechttunnel
 • Noordtunnel
 • Beneluxtunnel
 • Sijtwendetunnel
 • Brug over de Noord
 • Algerabrug
 • Giessenbrug
 • Haringvlietbrug
 • Harmsenbrug
 • Papendrechtse brug
 • N57: Brug in de Goereesesluis

Download het volledige projectoverzicht.

Zie ook