Planning

Het vernieuwen van veel infrastructuur, terwijl deze volop wordt gebruikt, vraagt om een doordachte aanpak. Rijkswaterstaat spreidt de onderhoudsprojecten bewust uit over een aantal jaren. We plannen alle projecten in samenhang met elkaar en combineren werkzaamheden zoveel mogelijk.

De meest urgente projecten pakken we als eerste aan. De planning ligt echter niet vast. We kijken steeds welke werken op dát moment de meeste aandacht verdienen.

De onderstaande planning is van oktober 2018. Deze wordt elk half jaar geactualiseerd.

Projectoverzicht

Bekijk hier het volledige overzicht van alle werkzaamheden.

Bekijk voor een overzicht van de werkzaamheden ook de pagina Projecten.

2018

Rijkswaterstaat voert in 2018 onderhoud uit aan diverse bruggen en tunnels. Deze worden voorzien van 'bouwstenen'. Dit zijn gestandaardiseerde onderdelen die de besturing, bediening en bewaking beter, efficiënter en vooral betrouwbaarder maken. Wij ontwikkelen 1 bouwsteen voor de bruggen en 1 voor de tunnels. Het nieuwe bedienings-, bewakings- en besturingssysteem voor bruggen wordt eerst bij de Wantijbrug geplaatst en uitvoerig getest. Zijn de testresultaten goed, dan passen we de bouwsteen ook toe bij de andere bruggen. Voor tunnels hanteren wij dezelfde aanpak. Bekijk de pdf met de kaart en planning voor meer informatie over deze aanpak.

Klik op de kaart voor een grotere weergave.

De nummers in de tekst corresponderen met de getallen op de kaart. Bruggen zijn rood, tunnels blauw en wegen groen. De grijze bollen verwijzen naar projecten die in voorbereiding zijn.

Projecten

Wantijbrug

In 2018 starten wij met het vervangen van het bedienings- en besturingssysteem van de Wantijbrug [1]. Deze brug is minder complex dan andere bruggen en daarmee het meest geschikt om de systemen uitgebreid te testen. Door te starten met de Wantijbrug houden wij ook rekening met het groot onderhoud aan de N3 [23] dat aansluitend plaatsvindt. Weggebruikers ondervinden zo op dit traject maar 1 keer hinder. De voorbereidingen voor het onderhoud aan de Wantijbrug zijn in volle gang en naar verwachting zal dit project eind 2019 gereed zijn.

Van Brienenoordbrug

Daarna volgt de Van Brienenoordbrug [2]. In verband met andere projecten in Rotterdam is het onderhoud aan deze brug iets uitgesteld. Zo is de Maastunnel vanaf juni 2017 (gedeeltelijk) afgesloten voor renovatie. Door later met de Van Brienenoordbrug te starten, kan de doorstroming op de ring Rotterdam worden gegarandeerd.

Renovatie van de N3

In de Drechtsteden staat een groot aantal projecten op stapel. De voorbereidingen van renovatie van de N3 [23] is in volle gang. Het vernieuwen van de aansluitingen van de N3 op de A15 en A16 [28] overlapt grotendeels met uitvoering van dit project.

Aanleg A16 Rotterdam en Blankenburgverbinding

Rijkswaterstaat is inmiddels ook begonnen met de aanleg van de Blankenburgverbinding [27] en voorbereiding voor de aanleg van de A16 Rotterdam [26]. De uitvoering van de Blankenburgverbinding start in 2018, de A16 Rotterdam een jaar later.

Hinder

De grote aanlegprojecten zullen nauwelijks verkeershinder veroorzaken, omdat de wegen en bruggen naast de bestaande infrastructuur worden gebouwd. Het demonteren van de oude Botlekbrug in 2018 en 2019 levert mogelijk wel hinder op voor de scheepvaart.

Kans op storingen

Omdat het onderhoud aan de Van Brienenoordbrug [2] is uitgesteld, kan dit tot 2020 tot meer storingen of ongepland onderhoud leiden. Rijkswaterstaat houdt de brug daarom extra in de gaten met regelmatige inspecties. De Spijkenisserbrug [3] en de Stadsbrug Dordrecht [4] zijn vanwege uitgesteld onderhoud eveneens storingsgevoeliger. Ook deze bruggen zullen wij extra monitoren.

2019- 2020

In de periode 2019 – 2020 bereidt Rijkswaterstaat het groot onderhoud aan tunnels en bruggen verder voor. Daarnaast zijn wij in deze periode bezig met de uitvoering van de lopende aanlegprojecten. Rond Dordrecht vinden meerdere projecten plaats. In de planning is rekening gehouden met de omleidingsroutes voor gevaarlijke stoffen en het groot onderhoud aan de Heinenoordtunnel. Het gestandaardiseerde bedienings-, besturings- en bewakingssysteem voor beweegbare bruggen wordt eind 2019 opgeleverd. Nadat wij dit hebben getest bij de Wantijbrug, wordt het als bouwsteen op de overige bruggen geïnstalleerd.

Klik op de kaart voor een grotere weergave.

De nummers in de tekst corresponderen met de getallen op de kaart. Bruggen zijn rood, tunnels blauw en wegen groen. De grijze bollen verwijzen naar projecten die in voorbereiding zijn.

Projecten

De renovatie van de Wantijbrug [1] en de aanleg van de A15 Botlekbrug [13] wordt in deze periode afgerond. Bovendien starten wij met het groot onderhoud aan de N3 [23] en de Van Brienenoordbrug [2] en met de aanleg van de tijdelijke Suurhoffbrug [5]. Bovendien zijn de grote aanlegprojecten Rijnlandroute [25], de A16 Rotterdam [26], de Blankenburgverbinding [27] en de projecten rond Dordrecht [28] in uitvoering. Hieronder vallen de aansluitingen van de N3 op de A15 en A16 en de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.

Hinder

Rijkswaterstaat kiest ervoor om in de jaren 2019–2020 veel onderhoud te combineren. Hierdoor veroorzaken wij maar een relatief korte tijd hinder in plaats van jaren achter elkaar. Met name in het zuidoostelijke deel van Zuid-Holland wordt in deze periode veel onderhoud gepleegd of voorbereid. De hinder is hier dus het grootst. Het bewegende deel van de Van Brienenoordbrug wordt versterkt. Hierdoor zijn er gedurende een lange periode minder rijstroken beschikbaar. Dit gaat met forse verkeershinder gepaard. Ook de hoge scheepvaart ondervindt geruime tijd hinder.

Kans op storingen

De kans op storingen of calamiteiten bij de Van Brienenoordbrug [2] , Spijkenisserbrug [3] en de stadsbrug Dordrecht [4] neemt toe in aanloop naar de renovaties.

2021- 2022

De focus ligt in 2021 – 2022 op het onderhoud in het zuidelijke deel van Zuid-Holland. Rijkswaterstaat rondt in deze periode het groot onderhoud aan de oostelijke ring van Rotterdam af. Daarnaast beginnen wij met het installeren van het nieuwe bedienings-, besturings- en bewakingssysteem voor tunnels.

Klik op de kaart voor een grotere weergave.

De nummers in de tekst corresponderen met de getallen op de kaart. Bruggen zijn rood, tunnels blauw en wegen groen. De grijze bollen verwijzen naar projecten die in voorbereiding zijn.

Projecten

De projecten Van Brienenoordbrug [2], A16 Rotterdam [26] en Blankenburgverbinding [27] zijn nog steeds in volle gang. Wij starten met de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder [29] en van de A20 Nieuwerkerk - Gouda [31]. Ook beginnen wij met de vervanging en renovatie van het Kethelplein [24] en met renovatie van de brug over de Goereesesluis [33]. In 2021 wordt de tijdelijke Suurhoffbrug [5] opengesteld voor verkeer en worden de Projecten Drechtsteden afgerond [28]. De renovatie van de N3 zal in 2022 worden afgerond [23]. Uiterlijk in 2022 vervangen we ook de klep van de Haringvlietbrug [8]. Tenslotte ronden we in 2022 de aanleg van de Rijnlandroute af [25].

Hinder

Voor het versterken van de westelijke Van Brienenoordbrug [2] met hogesterktebeton is een langdurige afsluiting nodig (circa een jaar) die met forse hinder voor het wegverkeer gepaard gaat. Er zullen tijdens de werkzaamheden minder rijstroken beschikbaar zijn. De hoge scheepvaart ondervindt hinder als gevolg van de werkzaamheden aan de klep van de oostelijke brug.

Kans op storingen

Tot de vervanging en renovatie van de Spijkenisserbrug en de stadsbrug Dordrecht is de kans op storingen en calamiteiten op deze bruggen hoog. De scheepvaart kan hiervan hinder ondervinden.

2023 en later

Klik op de kaart voor een grotere weergave.

De nummers in de tekst corresponderen met de getallen op de kaart. Bruggen zijn rood, tunnels blauw en wegen groen.

Projecten

Bruggen

De vervanging en renovatie van de Spijkenisserbrug [3] en de stadsbrug Dordrecht [4] start in de jaren 2023-2024. De Brug over de Noord [6], de Giessenbrug [7], de Haringvlietbrug [8], de Harmsenbrug [9] en de Papendrechtsebrug [10] krijgen vanaf 2023 nieuwe bedienings-, besturings- en bewakingssysteem. Tegelijk wordt hier groot onderhoud gepleegd. We starten in 2023 met de aanleg van de permanente Suurhoffbrug [5]. Werkzaamheden aan de Calandbrug [11] en Algerabrug [12] moeten nog nader gepland worden.

Tunnels

De Eerste Heinenoordtunnel [14] krijgt tussen 2023-2024 als eerste een nieuw bedienings-, besturings- en bewakingssysteem. Vanaf 2025 worden de systemen van de Botlektunnel [16], Thomassentunnel [17], Drechttunnel [18], Noordtunnel [19], Beneluxtunnel [20], Sytwendetunnel [21] en de Tweede Heinenoordtunnel [15] vervangen. Rijkswaterstaat start in 2023 met de aanleg van de permanente Suurhoffbrug [5].

Wegen

In 2023 wordt gestart met het verbeteren van de doorstroming A4 Haaglanden-N14 [30]. Ook wordt een begin gemaakt met de renovatie van de A29 [22]. Daarna volgt oplevering van de A16 Rotterdam [26], de A20 Nieuwerkerk - Gouda [31] en de Blankenburgverbinding [27] in 2024 en de A27 Houten – Hooipolder [29] in 2030. Een extra rijstrook op de A4 tussen Burgerveen en de N14 [32] wordt in 2029 opgeleverd.

Hinder

Samen met de omgeving kijken wij hoe de hinder rondom de renovatie van de Eerste Heinenoordtunnel kan worden beperkt. Waarschijnlijk zal de tunnel toch voor langere periode afgesloten moeten worden.

Zie ook